Waterwoningen Schillingdijk

TANGRAM, 1999

In balans met de natuur
De achttien woningen zijn gesitueerd aan de rand van de nieuwbouwwijk De Aker nabij de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. In dit gebied is getracht de bebouwing, milieu, natuur en ecologische waterhuishouding te integreren. Het ontwerp van TANGRAM sluit hierbij aan. Door het aantal statische elementen (wegen en parkeerplaatsen) zoveel mogelijk te beperken en het grondoppervlak van de woningen te minimaliseren worden de natuur en de uit ecologisch oogpunt waardevolle oeverlijn zo min mogelijk aangetast.

Eilandtuinen
De woningen zijn twee aan twee ondergebracht in houten ‘dozen’ die worden gedragen door een betonnen tafel op een sokkel. De negen dozen zijn aan weerszijden van de dijk geplaatst en zo georiënteerd dat zo min mogelijk energie verloren gaat. Aan de zuidzijde zijn serres gesitueerd, terwijl de noordgevels overwegend gesloten zijn. Ook zijn dakoverstekken aangebracht als afscherming tegen te veel zonnewarmte ’s zomers en luiken ter afsluiting van ramen in de winter. In plaats van tuinen hebben de huizen eilandtuinen op vlonders in het water. Een houten raster voor begroeiing is tegen de gevels geplaatst en op de daken wordt gras geplant waardoor voor vogels en insecten het groenoppervlak wordt vergroot.

Gespiegelde woningkoppels
De woningkoppels zijn ten opzichte van elkaar gespiegeld. Alle voorzieningen zoals de keuken, de toiletten en het trappenhuis, bevinden zich in de kern. De leefruimtes zijn daaromheen gegroepeerd.

Website by HOAX Amsterdam