Westerkaap

Baneke, van der Hoeven architekten, DKV Architecten, DS Landschapsarchitecten, 2008

Westerdsokeiland

Direct ten noordwesten van het Centraal Station is het voormalig rangeerterrein Westerdokseiland, naar een ontwerp van OD 205 stedenbouw, onderzoek en landschap, herontwikkeld tot een wijk in hoge dichtheid (175 woningen per hectare). Veel energie is gestoken in het transparant maken van het benodigde volume. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor een element als de binnenhof.

Verschillende thema’s

Het op een na noordelijkste bouwdeel telt drie hoven. Deze hebben de thema’s steen, hout en groen gekregen die door DS Landschapsarchitecten zijn vertaald naar de bestrating en de beplanting van alle hoven, in samenwerking met wisselende combinaties van architecten van de omliggende bebouwing. Zo vinden aan de hoven ontmoetingen plaats tussen verschillende opvattingen over materialisering en detaillering.

Rondom uitzicht over het IJ

Aan alle drie de hoven zijn lage woon-werkwoningen gesitueerd. In de plinten aan de lange zijden zijn bedrijfsruimtes ondergebracht, daarboven biedt hoogbouw rondom zicht over het IJ en het Westerdok.
DKV architecten toont zich met een helder gevelsysteem naast ontwerper ook duidelijk de supervisor van dit blok. Ieder bouwdeel van hun hand kenmerkt zich door verticale en horizontale stroken met respectievelijk horizontaal en verticaal geplaatste bekleding: zowel baksteen en natuursteen als hout en bamboe. Daardoor zijn de bouwdelen van DKV herkenbaar. Baneke, van der Hoeven en AWG architecten, de derde partij in dit blok, hebben dit systeem op hun manier ingevuld.

Baksteenreliëf

Aan de buitenzijde van het blok is uitsluitend rode baksteen gebruikt, op de bouwdelen na waarin door toepassing van bamboestokken, hout en steen de entrees tot de betreffende hoven is gemarkeerd. In de gevels van Baneke, van der Hoeven, te herkennen aan een baksteenreliëf, accentueren dubbelhoge kaders tot bedrijfsruimtes.

Website by HOAX Amsterdam