Wi Eegi Kerki

70f Architectuur, 2012

Unieke opdracht
In een tijd waarin het herbestemmen van lege kerkgebouwen een steeds serieuzere opgave wordt, is een nieuw kerkgebouw realiseren een unieke opdracht. De Evangelische Broederschap in Amsterdam benadert in 2006 70F architecten voor het ontwerpen van een moderne kerk. De leden van de gemeente verzamelen eigenhandig een budget waarmee de opdracht kan worden verstrekt. Het is niet aan het gebouw af te zien dat dit een som is die voor een gebouw van deze allure ongekend bescheiden is. Aan de Karspeldreef staat vanaf 2012 een wit, modern kerkgebouw met een lichttoren als herkenningspunt.

Wit en licht
Een van de belangrijkste onderdelen in het programma van eisen is het belang van licht en de kleur wit. Licht en wit zijn namelijk van grote betekenis in de liturgie van de Evangelische Broedergemeente. Deze twee aspecten domineren vanaf het moment van binnenkomst in de kerkzaal. Voorbij de entree loopt het plafond op van een bescheiden hoogte tot wel negen meter met zicht op een 13 meter hoge witte achterwand die indirect wordt aangelicht middels een lichtstraat over de volle breedte van de zaal. Van buitenaf fungeert de toren ook als baken wanneer binnen het licht aan is. Het thema ‘wit’ is ook doorgezet in de 550 witte stoelen in de kerkzaal en op het balkon. Het thema geeft een helder en abstract beeld aan het interieur.

Monolithisch
De kerk heeft van de buitenkant een sterk monolithisch karakter. De steen die voor de afwerking van de gevel is gekozen, is gemêleerd geelwit en gemetseld in wild verband. Het gebied om de kerk heen is ingericht met verhoogde perken, omgeven door stenen banden die ook als zitgelegenheid kunnen dienen. Dit voorziet in een voortzetting van de functie van ruimtes als het restaurant, de vergaderzalen en andere plekken voor samenkomst en ontmoeting. Aan de zijde van de dreef straalt de glazen pui boven de hoofdentree altijd licht uit: het ‘welkom-signaal’ aan de buurt.

Wi Eegi Kerki
Wi Eegi Kerki is Surinaams voor Onze Eigen Kerk. De Evangelische Broedergemeente is zowel eigenaar als gebruiker van de kerk in Amsterdam Zuidoost. De gemeenschap heeft een internationaal karakter en waarbij verbondenheid centraal staat. De kerk wordt in het weekend gebruikt voor kerkdiensten en speciale lijdensmeditaties.

Tekst: Fieke de Groot

Website by HOAX Amsterdam