Wooncomplex Blok 47

de Architekten Cie., 2009

Haveneiland Oost

Blok 47 staat op het Haveneiland Oost dat deel uitmaakt van de uitbreidingswijk IJburg. Het stedenbouwkundig plan voor dit gebied is ontworpen door de Architekten Cie. (Frits van Dongen), Claus en Kaan Architecten (Felix Claus) en Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam (Ton Schaap). Het deel ten westen van de Pampuslaan, waar blok 47 zich bevindt, is minder uniform dan de rest van de buurt, mede door de inpassing van het Havenkwartier.

Gemetselde ribben

Het geheel in metselwerk opgetrokken complex, aan een kant grenzend aan de haven, bevat een mix van koop- en huurwoningen en bedrijfsruimten. Aan de oost- en westzijde staat hoogbouw van acht lagen met daarin appartementen, kantoren en commerciële ruimten. Door verticale ‘ribben’ van metselwerk wordt de hoogte van het gebouw benadrukt. Mede hierdoor heeft het blok een monumentale, grootstedelijke uitstraling. Haaks op de hoogbouw staan, in de lengterichting van het blok, twee stroken van vier lagen met gestapelde maisonnettes. De onderste maisonnettes hebben alle een eigen entree direct aan de straat, de bovengelegen woningen worden ontsloten door vijf entreepartijen. Deze bieden ook toegang tot de gemeenschappelijke tuin die onderdeel is van een groot binnenterrein dat doorsneden wordt door een grachtje.

Poreus gebouw

In de binnenhof, waarvan de gevels zijn bekleed met lichtgekleurde tegels, staan pal aan het water negen hofwoningen die via een pad langs de gracht te bereiken zijn. De verschillende componenten zorgen in hun samenhang voor een contrastrijk complex waarin alle stedenbouwkundige elementen van IJburg samenkomen. Het feit dat het binnenterrein openbaar toegankelijk is, geeft het blok een open, ‘poreus’ karakter.

Website by HOAX Amsterdam