Wooncomplex De Dukaat

TANGRAM, 2000

Een superblok met meerdere gezichten

Langs de toegangsweg naar nieuwbouwwijk de Aker staat het woon- en voorzieningencomplex Dukaat. Dit 400 meter lange gebouw bevat winkels en woningen aan de Pieter Calandlaan aan de zuidkant en woningen en voorzieningen, zoals een basisschool en een activiteitencentrum, aan de noordkant. Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp is dat het complex aan alle zijden een schaal krijgt die goed aansluit bij de omgeving. Dit heeft geleid tot twee van elkaar verschillende gevels.

Ritmewisselingen
De lange gevel van het gebouw wordt op een aantal plaatsen onderbroken door hoge poorten. Deze zorgen voor goede dwarsverbindingen tussen de Pieter Calandlaan en het plein. Daarnaast delen ze het gebouw op zodat de voorbijganger zich kan oriënteren. Deze ritmewisseling wordt nog versterkt door verspringingen, loggia’s en een afwisselend gebruik van houten en stenen bekleding. Rond de poorten zijn zoveel mogelijk functies geconcentreerd, zoals de hoofdontsluitingen voor de woningen. Aan de noordzijde, met kleinschalige woningbouw, heeft de Dukaat een compleet andere uitstraling. Geen groots gebaar met een lange, strakke gevel maar een variatie in diepte en hoogte van de blokken waardoor het past bij de woonwijk ernaast.

Waar kunst en architectuur elkaar ontmoeten
In samenwerking met kunstenaar John Blake zijn de poorten tot onderdeel gemaakt van diverse kunsttoepassingen in en om het gebouw. De plafonds van de poorten zijn opvallend gekleurd, er staan dennenbomen in speciaal gedetailleerde kisten en er is een dertien meter lange lichtbox geplaatst in een van de onderdoorgangen aan de westzijde. Deze laat de interieurs zien van grote kassen die voorheen op deze plek hebben gestaan. Een verwijzing naar de vroegere bestemming van de Aker; die van land- en tuinbouw.

Lieke Haan

Website by HOAX Amsterdam