Wooncomplex F-Side

ONL Architecten, 2007

Hernieuwde publieke inrichting Bijlmermeer

Bij de vernieuwing van de Bijlmermeer is gekozen voor het maken van een duidelijk onderscheid tussen privé en openbaar. De collectieve openbare ruimtes die zo belangrijk waren in het oorspronkelijke plan voor de Bijlmermeer zijn nooit een succes geweest. De grote galerijflats en parkeergarages uit de jaren zeventig zijn daarom voor een deel gesloopt om plaats te maken voor andere vormen van wonen, voor het merendeel laagbouw. In dit kader zijn veel nieuwe woningbouwprojecten gerealiseerd.

‘Nieuwe stijl’

Het idee van wonen in hoogbouwflats in een grootschalig groengebied is vervangen door het idee van zoveel mogelijk grondgebonden woningen met privétuintjes. Het project F-Side is een voorbeeld van deze ‘Bijlmer nieuwe stijl’. De sociale huurwoningen tellen allemaal twee lagen en hebben een plat dak. In de binnenruimte van het gesloten blok bevinden zich een beheerdersruimte, een fietsenberging en tuinen. In elke tuin staat een kas, waarvan de achterzijde is uitgevoerd in matglas. Daardoor kan deze kas ook goed als bergruimte worden gebruikt.

Aluminium bekleding

De voorgevels van de woningen hebben extra aandacht gekregen in het ontwerp. Deze zijn bekleed met aluminiumplaten waarop een tekening is te zien naar een schets van beeldend kunstenaar Ilona Lénárd. Deze tekening, die leesbaar is gemaakt door de platen te vouwen en in te snijden, is in zwarte lijnen doorgezet op het dak, zodat hij ook voor naburige flatbewoners te zien is. Door de afwezigheid van voortuintjes en doordat de fietsenrekken, waarin huisnummer, deurbel, brievenbus en verlichting zijn geïntegreerd, op enige afstand van de gevel zijn geplaatst, wordt nergens het zicht op de tekening belemmerd.

Website by HOAX Amsterdam