Wooncomplex Fenice

Köther en Salman Architekten, 2008

Hoogteverschil als uitgangspunt

Ter hoogte van het Stadsdeelkantoor van Amsterdam Zuidoost ligt de Bijlmerdreef nog altijd vier meter boven maaiveld. Het maximaal willen profiteren van dit hoogteverschil is een van de uitgangspunten geweest bij het ontwerpen van de twee woonblokken tussen de dreef en de laagbouwwoningen in de vernieuwde F-buurt.

Kamstructuur
Aan de Bijlmerdreef is een wand gerealiseerd, bestaande uit twee blokken met in de opbouw een kamstructuur. Hier zijn appartementen opgenomen in volumes van drie tot acht lagen hoog, uitgevoerd in oranje-paars metselwerk. Twee in glas uitgevoerde blokdelen, balkons aan de binnenzijden van de kammen en schuin geplaatste kolommen onder de zuidpunt van het oostelijk blok zorgen voor verbijzondering en daarmee voor herkenbaarheid. In de plint zijn kleinschalige bedrijfsruimten ondergebracht, met aan de achterzijde en over de hele lengte van het blok een in hout uitgevoerde trap met terras. Daarachter en daaronder is de parkeergarage te vinden.

Herenhuizen
De andere kant van de blokken, vier meter lager gelegen, wordt gevormd door rijen herenhuizen, als overgang naar de achterliggende laagbouw. De buitenruimte annex parkeerplek van deze woningen is gesitueerd aan de binnenterreinen. De woonruimten gelegen op de eerste verdieping hebben aan de straatzijde een erker. De twee blokken worden gescheiden door een hellend plein waarmee het hoogteverschil tussen de dreef en de straat wordt overbrugd. Het hele complex heeft rondom kozijnen met uitstekende en terugliggende witte kaders die de gevels reliëf en levendigheid verlenen.

Website by HOAX Amsterdam