WTC Complex Zuidas

Kohn Pedersen Fox Associates, OZ Architects, 2004

Ingrijpende renovatie
In 2002 is begonnen met een ingrijpende renovatie en uitbreiding van het WTC-complex aan de Zuidas. Om te beginnen kregen de vier bestaande torens een nieuwe gevel en werd een plintgebouw met een opvallend, groot golvend dak gerealiseerd. Ter afronding verrezen aan de westkant van het Zuidplein een 104 meter hoge toren en een lager gebouw met een groot glazen atrium aan het plein.

De huid van een kameleon
De gevels van de toren worden gekenmerkt door een geraffineerd spel met lichtblauw en lichtgroen gekleurd glas. Vanuit verschillende hoeken zijn telkens ook verschillende patronen te herkennen en bij wisselende weersomstandigheden verandert de kleur van het gebouw als de huid van een kameleon.

Een internationaal knooppunt
Getracht is om van beide complexen ter weerszijden van het plein visueel één geheel te maken. Daartoe is het golvende dak van het plintgebouw herhaald in het atriumgebouw en hebben ook de jongste uitbreidingen aan het Zuidplein grote dakoverstekken. Omdat het plein het voorplein is van het Station WTC, dat moet uitgroeien tot een belangrijk internationaal knooppunt waar ook de TGV zal stoppen, is de openbare ruimte opnieuw ingericht. Groen, horecavoorzieningen met terrassen en winkels moeten bevorderen dat het plein een publieksvriendelijk, stedelijk centrum wordt.

Website by HOAX Amsterdam