Amsterdamse Architectuurprijs 2012

Op maandag 14 mei 2012 maakte Arcam in het Arcam gebouw de winnaar bekend van de Amsterdamse Architectuurprijs. De prijs ging naar het Scheepvaartmuseum van Dok architecten, Ney & Partners en Rappange & Partners in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Het project werd gekozen uit 26 nominaties.

Uit het juryrapport

Het Scheepvaartmuseum is grondig gerenoveerd, waarbij het herstel van de oorspronkelijke uitstraling van wat ooit ’s Lands Zeemagazijn was centraal stond. De meest ingrijpende verandering aan het monumentale gebouw is de glazen overkapping van de binnenplaats, waarbij de lijnen van de windrozen en kompaslijnen op oude maritieme kaarten inspiratiebron waren.

 

De juryleden vonden elkaar uiteindelijk in grote bewondering voor de moed die bij de restauratie, de ruimtelijke vernieuwing en reorganisatie van het Scheepvaartmuseum is betracht. Zowel bij het uitpeilen van het gebouw tot op de historische kern, als bij de beslissing om voor de overkapping een extra ontwerpprijs te organiseren — een beslissing die ertoe heeft geleid dat een zwaar historisch gebouw kon worden bekroond met een extreem licht zeil van glas en baleinen, dat tot de verbeelding spreekt door zijn verfijning en door het vanzelfsprekende vakmanschap dat eruit springt.

Over de Amsterdamse Architectuurprijs

De Amsterdamse Architectuurprijs wordt sinds 2008 jaarlijks georganiseerd door Arcam en is nadrukkelijk een onderscheiding voor architect én opdrachtgever. De prijs vestigt ieder jaar opnieuw de aandacht op het beste deel van de bouwproductie binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen. Met de Amsterdamse Architectuurprijs wil Arcam het publieke debat over de Amsterdamse architectuur stimuleren.

 

De jury bestond dit jaar uit Peter Defesche (directeur OD 205 architectuur), Indira van ’t Klooster (medewerkster Architectuur Lokaal en hoofdredacteur A10 new European architecture) en Fredie Floré (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent en docent architectuurgeschiedenis aan de VU).

Website by HOAX Amsterdam