Hoe is het nu met…

De Sluisbuurt

07.10.20 Arcam

‘Dit zijn de toekomstige wijken van Amsterdam’, kopte Het Parool in 2017. In dit artikel bracht de krant acht wijken in kaart: het Hamerkwartier, de Sluisbuurt, Havenstad, het Amstelkwartier, Bajes Kwartier, Centrumeiland/Middeneiland, het Marineterrein en Elzenhagen Zuid.

We zijn inmiddels drie jaar verder en er is veel gebeurd en veranderd in de stad. ARCAM is benieuwd wat er van de plannen terecht is gekomen. Welke projecten zijn er gerealiseerd in de wijken en wat gaat daar de komende jaren nog gebeuren? Kortom, hoe is het nu met de toekomstige wijken van Amsterdam!?

De Sluisbuurt is de afgelopen jaren misschien wel een van de meest besproken nieuwbouwbuurt van Amsterdam geweest. Deze toekomstige woonwijk ligt op de westelijke punt van Zeeburgereiland in Amsterdam Oost. De buurt zal meer dan 5500 woningen toevoegen aan de Amsterdamse woningvoorraad en is door haar hoge woontorens afgelopen tijd een zeer controversieel thema binnen de Amsterdamse stedenbouw geweest.

Sluisbuurt Amsterdam

Even een korte terugblik! Eind 2016 zijn alle ogen op het concept voor de Sluisbuurt gericht. Een voor Amsterdam nieuwe stedenbouwkundig stijl wordt geïntroduceerd, met gedifferentieerde hoogbouw. Het ontwerp doet een felle discussie oplaaien over hoogbouw en verschillende manieren om dichtheid te realiseren. Krantenartikelen, opiniestukken en debatten volgen elkaar in rap tempo op. Na een traject van maatschappelijke consultatie wordt de maximale bouwhoogte van de 25 torens verlaagd (met hoogtes tussen 30 en 125 meter, waarvan één maximaal 125 meter hoog) en stelt de Amsterdamse gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Sluisbuurt op 28 november 2018 definitief vast.

Toch dienden bewoners en verenigingen bij de Raad van State hun beklag in tegen de hoogbouw. Het zou in strijd zijn met het hoogbouwbeleid in Amsterdam en het uitzicht in sommige delen van de stad aantasten. Desalniettemin kregen de bezwaarmakers ongelijk door de Raad van State waardoor het hoogbouwplan definitief groen licht kreeg. In het bestemmingsplan valt te lezen dat de Sluisbuurt een gemengde wijk wordt, met een hogeschool, werkruimtes, winkels, water en groen. De autoluwe woonwijk maakt ruimte voor de fiets. Laagbouw markeert het straatbeeld. De 25 torens en het gemengde programma op straatniveau geven de buurt een hoogstedelijk karakter.

Als je nu langs de Sluisbuurt fietst, merk je op dat er op dit moment nog weinig gebeurt. Enkele graafmachines zijn in september dit jaar begonnen met het prepareren van de fundering. Het gebied is momenteel nog een uitgestrekte zandvlakte, gesitueerd naast de al wel voltooide Sportheldenbuurt waar enkele maanden geleden het grootste skatepark van Nederland is geopend.

De hogeschool Inholland heeft de primeur om als eerst te gaan bouwen in de Sluisbuurt. De bouw van de Campus aan het IJ staat voor dit jaar gepland. Het ontwerp van cepezed krijgt aansluiting op stadswarmte, op de daken en gevels worden zonnepanelen geplaatst voor de opwekking van energie en er wordt beplanting aangebracht om water op te vangen en hitte tegen te gaan. In 2022 is de campus naar planning voltooid. De verduurzaming van de wijk is niet alleen zichtbaar bij de hogeschool, ook de wijk in zijn algemeenheid doet veel met circulariteit. Recentelijk werd bekend gemaakt dat een Fins bedrijf een ondergronds afvalverzamlingssysteem gaat realiseren in de wijk.

Naast de hogeschool en de geplande woningbouw is de gemeente Amsterdam ook van plan om de Sluisbuurt te verbinden met het Oostelijk Havengebied. Eind 2020 zal een keuze gemaakt worden tussen de verschillende mogelijkheden, een brug of tunnel is beide nog mogelijk. Toch wordt er naar verwachting op korte termijn een nieuwe, tijdelijke pontverbinding geopend tussen de bovengenoemde locaties.

De Sluisbuurt krijgt binnenkort een nieuwe landmark erbij! Het tijdelijke kunstwerk ‘Het Palenhuis’ van Piet van Wijk heeft de gemeentelijke prijsvraag gewonnen en siert binnenkort voor de komende vijf jaar de buurt. Het ontwerp is simpel en een ode aan de oer-Hollandse heipaal, want wie de lucht in wil, moet eerst de grond in. Het Palenhuis wordt een twintig meter hoog herkenningspunt, gemaakt van cortenstaal.

Wie de Sluisbuurt in volle glorie wil aanschouwen zal nog even geduld moeten hebben. De volledige ontwikkeling van de wijk zal ongeveer 10 tot 15 jaar in beslag nemen, maar wie weet zijn binnen enkele jaren de contouren van een nieuwe Amsterdamse skyline al zichtbaar!

Website by HOAX Amsterdam