Hoe is het nu met…

Elzenhagen Zuid

17.11.20 Arcam

‘Dit zijn de toekomstige wijken van Amsterdam’, kopte Het Parool in 2017. In dit artikel bracht de krant acht wijken in kaart: het Hamerkwartier, de Sluisbuurt, Havenstad, het Amstelkwartier, Bajes Kwartier, Centrumeiland/Middeneiland, het Marineterrein en Elzenhagen Zuid.

We zijn inmiddels drie jaar verder en er is veel gebeurd en veranderd in de stad. ARCAM is benieuwd wat er van de plannen terecht is gekomen. Welke projecten zijn er gerealiseerd in de wijken en wat gaat daar de komende jaren nog gebeuren? Kortom, hoe is het nu met de toekomstige wijken van Amsterdam!? Vandaag nemen we een kijkje in een wijk diep in Amsterdam-Noord, die nu nog ver van de stad af lijkt, maar steeds toegankelijker wordt.

Amsterdam Noord is al jaren in ontwikkeling. En de resultaten beginnen steeds beter zichtbaar te worden. Nu met de komst van de Noord/Zuidlijn de bereikbaarheid aanzienlijk is verbeterd, wordt de omgeving van metrostation Noord verder ontwikkeld. Tussen metrostation Noord en het Noordhollands Kanaal wordt in de komende jaren de woonwijk Elzenhagen Zuid gebouwd. De bouw van deze nieuwe wijk speelt een belangrijke rol in de transformatie van Amsterdam Noord.

Kaal stuk grond
De naam Elzenhagen Zuid suggereert al dat er ook een Elzenhagen Noord is. Deze buurt is al in 2018 voltooid en was daarmee de eerste buurt die klaar is in de transformatie van het overkoepelende gebied Centrumgebied Amsterdam Noord, waarvoor het Masterplan in 2004 werd ontworpen door Sjoerd Soeters. Het stationsgebied rond metrostation Noord vormt de kern van Centrumgebied Amsterdam Noord. In de luwte van de hoge gebouwen die momenteel verrijzen rond het metrostation, ligt een kaal stuk grond waar Elzenhagen Zuid gebouwd gaat worden. Maar de bouw van deze toekomstige wijk laat niet lang meer op zich wachten. Dit jaar is het uiteindelijke bestemmingsplan vastgesteld, en de bouw van de eerste woningen en voorzieningen wordt verwacht in 2021.

Noordbuurt
Om het overzichtelijk te houden, is Elzenhagen Zuid onderverdeeld in een Noord- en een Zuidbuurt. In de Noordbuurt ligt de focus op woningbouw. Het gaat in totaal om 850 appartementen, verdeeld over zes woonblokken met bakstenen gevels. Van deze woningen zijn er 150 sociale huur. Langs het kanaal komen er ook 60 zelfbouwkavels, waar de bewoners zelf hun huis kunnen ontwerpen. Door met name aan de oostkant hoog te bouwen, wordt de connectie gezocht met de torens van het stedelijke stationsgebied. Aan de kant van het kanaal komt de lagere zelfbouw, waarmee er een verbinding wordt gelegd met rurale gebied.

Zuidbuurt
Waar in de Noordbuurt de focus ligt op woningbouw, komen er in de Zuidbuurt veel andere voorzieningen die de wijk prettig maken om in te wonen. Naast de ongeveer 250 woningen, komen hier ook een basisschool, een middelbare school en een sporthal. De appartementen komen te staan in een parkachtige omgeving, te midden van veel groen. Zo krijgt de buurt een rustig karakter en daarbij wordt er geen autoverkeer toegestaan.

Hoewel deze plannen nog moeten worden gerealiseerd, is Elzenhagen Zuid al wel bewoond. In Startblok Elzenhagen (RoosRos Architecten) wonen zowel jonge statushouders als jonge studenten en starters tussen de 18 en 28. Het ontwerp van het stedenbouwkundig plan en de openbare ruimte van Startblok Elzenhagen werd gemaakt door MUST. Deze huisvesting is echter tijdelijk: Het startblok zal op den duur plaatsmaken voor de genoemde appartementen en de andere voorzieningen.

Singelstrook
Aan de oostzijde van Elzenhagen Zuid komt de Singelstrook: een langwerpig gebied dat dicht bebouwd gaat worden. Het gaat hier om maar liefst 350 woningen, verdeeld over twee woontorens met achttien bouwlagen. Ook deze hoge bebouwing sluit aan op de architectuur van het stationsgebied. In deze woontorens komt ook plek voor maatschappelijke functies, zoals een opvang van de Volksbond en een moskee van Boven-IJ.

Bij elkaar opgeteld is Amsterdam na de bouw van Elzenhagen Zuid zo’n 1800 woningen rijker. Daarmee wordt met deze buurt het gebied rond Metrostation Noord aantrekkelijker en meer onderdeel van de stad. Begin dit jaar werd al bekend gemaakt dat alle straten vernoemd worden naar voetbalclubs die voorheen actief waren in het gebied. De bouw laat nog heel even op zich wachten, maar ook dat gaat niet gek lang meer duren… De bouw van de eerste woningen staat namelijk voor de eerste helft van 2021 op het programma.

Met Elzenhagen Zuid zijn we aangekomen bij de laatste wijk in deze reeks, waarin ARCAM de nieuwe stadswijken onderzoekt die in 2017 al eens door Het Parool onder de loep zijn genomen in dit artikel. Er is in de laatste drie jaar al veel gebouwd, en voor sommige wijken moet de eerste steen nog worden gelegd. Wij kijken ernaar uit om de realisatie van deze buurten in de komende jaren te zien ontvouwen!

Website by HOAX Amsterdam