Tom van Arman’s Top Ten Burning Questions on Smart City Design

01.03.22 Arcam

Architect en dataspecialist Tom van Arman onderzoekt als Arcam’s Architect in Residence hoe je de kennis en technologie van de Future City Makers (zoals dronepiloten of app-makers) kan verbinden aan die van ontwerpers en beleidsmakers in het stedelijk domein.

‘Als Arcam’s Architect in Residence kijk ik uit naar de mogelijkheid om mijn collega-architecten en stedenbouwkundigen prangende vragen te stellen. In de komende weken zal ik mijn ‘Ten Burning Questions on Smart City Design’ aan de bouwsector stellen – een meerkeuzevragenlijst om te peilen waar we als beroepsgroep vandaag staan… En nog belangrijker, waar de industrie in de toekomst zou kunnen staan!’

Vraag 1

1 maart 2021

Vorig jaar publiceerde de stad Amsterdam haar “Digitale Agenda van de Stad”, waarin 22 initiatieven worden getoond die de digitale rechten van onze medeburgers moeten beschermen. Dit jaar zal Amsterdam als een van de eerste gemeenten ooit een nieuw openbaar register van sensoren online plaatsen om haar inwoners en bezoekers te informeren over welke gegevens er in de openbare ruimte worden verzameld – en vooral waar deze sensoren zich bevinden. In de komende 6 maanden zal de gemeente het bedrijfsleven informeren over deze nieuwe verplichting en hoe deze zal worden gehandhaafd.

Tussen de “Digitale Agenda van de Stad” en het “Sensorenregister” beginnen we getuige te zijn van een onscherpe kruising tussen privacybescherming van de online en offline wereld waarin we leven.

Als voorvechter van slimme steden was ik geïntrigeerd door de vraag hoe deze gemeentelijke ambities tot uiting zouden kunnen komen in het ontwerpvak. En zo ja, hoe architecten of stedenbouwkundigen bij dit debat betrokken zouden kunnen.

GEBRUIK JE ALS ARCHITECT OF STEDENBOUWKUNDIGE WELEENS SENSOREN OF SLIMME APPARATEN IN JE ONTWERP?

Website by HOAX Amsterdam