Architectenweb Symposium Het nieuwe hybride stadsblok

Hoe gaan deze nieuwe blokken de stad van de toekomst vormen?

01.02.22

14:00—17:00
Pakhuis de Zwijger

Let op: Dit programma is verplaatst van 24 november 2021 naar 1 februari 2022. Had je al een reservering staan voor de oude datum? Deze blijft gewoon geldig voor 1 feburari 2022!

Bijna ongemerkt is de afgelopen jaren in Nederland een nieuw stadsblok ontstaan: de combinatie van een gesloten bouwblok met daarop meerdere woontorens. Architectenweb organiseert in samenwerking met het Lectoraat Bouwtransformatie van de Hogeschool van Amsterdam, Pakhuis de Zwijger en MORE Architecture een symposium over dit nieuwe stedelijke blok. We verkennen en bespreken deze nieuwe typologie aan de hand van voorlopers uit Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Wat zijn de ontwerpoplossingen die worden toegepast in dit blok? Wat zijn de uitdagingen? En hoe gaan deze blokken de stad van de toekomst vormen?

In veel Nederlandse steden wordt binnenstedelijk verdicht. Oude havens worden bij de stad getrokken, kantorenwijken worden getransformeerd tot woongebied, en ook bedrijventerreinen moeten eraan geloven. En bijna onopgemerkt is op die plekken het afgelopen decennium een nieuw stedelijk blok ontstaan. Dit blok bestaat uit een ‘stedelijke laag’ met een (deels) commercieel programma. Hierop staan stevige woontorens. De kenmerken van dit nieuwe blok zijn nieuw voor de Nederlandse situatie.

Allereerst de dichtheid van het blok: die is met een FSI van 4 tot 7 fors. Het blok bestaat voor zo’n 75% uit (gemengd) woonprogramma. De rest zijn voorzieningen die moeten zorgen voor levendigheid in de huidige werkgebieden. De plint van het blok bestaat uit een combinatie van entrees van de torens, commerciële functies, sport en in sommige gevallen zorg of een kinderdagverblijf. In het hart van het blok is het parkeren opgelost. Dit vergroot de footprint van het gebouw – en biedt de kans om het binnengebied actief te programmeren.

De vaststelling dat er een nieuw stedelijk blok ontstaat, is fascinerend. Tegelijkertijd roept het ook de vraag op hoe het precies gaat werken – ook op ooghoogte. Tijd voor een gezamenlijke beoordeling en reflectie. Wat zijn de ontwerpoplossingen die worden toegepast in dit blok? Wat zijn de uitdagingen? En als we de blik vooruitwerpen: hoe gaan de blokken geleidelijk de straatruimte en de stad van de toekomst vormen?

We nodigen architecten, stedenbouwkundigen, ontwikkelaars, adviseurs en overheden van harte uit om deel te nemen aan dit symposium, kritische vragen te stellen, en met elkaar bij te praten en te netwerken.

Programma

13:30u – Inloop

14:00u-15:15u – Lezingen en Q&A

– Introductie door lector Bouwtransformatie Frank Suurenbroek (Hogeschool van Amsterdam)
– Architect Daan Roggeveen (MORE Architecture) ziet opvallende parallellen en lessen voor deze opgave in de stedelijke ontwikkeling in China
– Architect Dirk Peters (Barcode Architects) over het masterplan van de Rijnhaven, Rotterdam, en de stedenbouwkundige regels die daarvoor ontwikkeld zijn
– Architect Marten de Jong (de Architekten Cie.) over het ontwerp van de Pontkade op het NDSM-terrein, Amsterdam

15:15-15:45u – Pauze

15:45u-17:00u – Lezingen, Q&A en debat

– Architect Kees Kaan (KAAN Architecten) over het stedenbouwkundig plan voor SPOT Amstel III, Amsterdam
– Architecten Wouter Zaaijer en Marlies Zwols (OZ) over blok B-Proud in de Binckhorst, Den Haag
– Stedenbouwkundige Marco Broekman (BURA) over het stedenbouwkundige plan voor de Merwedekanaalzone, Utrecht
– Debat met de vijf gasten

Moderatie door Indira van ’t Klooster (Arcam)

17:00u-18:00u – Netwerkborrel

 

Website by HOAX Amsterdam