BiodiverCITY. A matter of vital soil

Wat is nodig voor een vitaal bodemleven?

28.09.21

20:00
Pakhuis de Zwijger

Het bodemleven is van groot belang voor de algehele biodiversiteit in de stad. Het is een essentiële basis voor een groot aantal vitale bodemfuncties en speelt een fundamentele rol in het natuurlijke bodem-watersysteem. Bodembiodiversiteit in de stad is lang onderbelicht geweest terwijl er wel steeds meer druk komt te liggen op de ondergrond door alle opgaven rondom vergroening, wonen, de energietransitie en het klimaat. De bodem moet daarom nog beter erkend worden als één van de belangrijkste pijlers voor een gezonde leefomgeving en een natuur-inclusieve stad.

 

Bodembiodiversiteit in de stad is lang onderbelicht geweest

Het feit dat de bodem meer is dan zand, aarde en grondwater dat de nodige ruimte moet bieden aan kabels leidingen en funderingen speelt nauwelijks een rol in het ontwerp van de openbare ruimte. Integendeel, het werken in de bodem van de stad wordt vooral technisch gedomineerd. Met als resultaat vaak een beschadigde bodem en een slechte biodiversiteit. Het leven in de bodem wordt daardoor ernstig verzwakt of zelfs dood waardoor bomen en planten niet willen groeien en insecten en vogels verdwijnen. Het herstel en beschermen van de bodembiodiversiteit is daarom een cruciaal onderdeel van de ontwerpopgave van de openbare ruimte. Wat is daarvoor nodig?

Programma en sprekers

In dit programma wordt het boek BiodiverCITY gepresenteerd en gaan we in gesprek over maatregelen en uitwerkingen die nodig zijn voor een vitaal bodemleven. De avond start met een presentatie over het boek door Joyce van den Berg (gemeente Amsterdam). Vervolgens gaan we in gesprek over het belang en de complexiteit van bodembiodiversiteit met Joyce van den Berg, Vincent Merckx (Naturalis) en Indira van ’t Klooster (Arcam). Ecological artist Thijs Biersteker en  oprichter van Blue City Emma van der Leest zullen ons inspireren met presentaties over ontwerpen met, voor en over de bodem. Ook wordt het boek BiodiverCITY wordt deze avond overhandigd aan Donné Slangen (ministerie van LNV).

De publicatie is bedoeld voor ecologen, beleidsmakers, ontwerpers openbare ruimte en stedenbouwkundigen. Maar is ook interessant voor opdrachtgevers, techneuten, beheerders en adviseurs.

Dit programma is ontwikkeld door Pakhuis de Zwijger in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en partners ARTIS, Nioo, Naturalis, nai010 en Inside Outside.

Website by HOAX Amsterdam