Opening Dag van de Architectuur 2024 – Ruimte Maken

Besloten | Kennisdeling over Schaalniveaus heen

13.06.24

10:00—18:30
Rotterdam

Op donderdag 13 juni 2024 vindt de jaarlijkse Kennisdag voor architectuurcentra plaats in Rotterdam. Deze dag staat in het teken van kennis uitwisselen en het versterken van het landelijk netwerk van lokale architectuurinitiatieven versterkt. Traditiegetrouw opent Rijksbouwmeester Francesco Veenstra aan het eind van de dag de Dag van de Architectuur.

Nederland staat voor aanzienlijke ruimtelijke uitdagingen: van woningbouw, tot energietransitie en het inspelen op klimaatverandering. Om de ruimtelijke kwaliteit van het land te kunnen waarborgen, zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk en zijn ontwerpkracht en lokaal draagvlak essentieel.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het programma Mooi NL gelanceerd om de publieke dialoog over deze thema’s te bevorderen. In dit programma staan richtlijnen voor ruimtelijke kwaliteit centraal. In het kader van Mooi NL organiseren veertien lokale architectuurcentra door het hele land bijeenkomsten, exposities en excursies om de landelijke agenda te verrijken met lokale kennis.

Kennisdeling vormt daarom de rode draad in het programma van 13 juni. Met een programma, mede samengesteld door het College van Rijksadviseurs (CRA), wordt dit jaar onderzocht hoe kennis beter kan worden verbonden en bestendigd op verschillende schaalniveaus.

 

Programma

Start ochtendprogramma bij Henket-paviljoen

  • 10.00-10.30  Inloop/Rondleiding festivalhart RA Maand
  • 10.30-10.45  Updates vanuit Stichting CoLa
  • 10.45-11.45  Gesprekstafels: Kennisdeling door de schalen heen
  • 11.45-12.00  Terugkoppeling gesprekstafels

Pauze

Start middagprogramma in het Nieuwe Instituut

  • 12.30-13.00  Kennisdeling CoLa X CRa
  • 13.00-14.00  Gezamenlijke lunch in Nieuwe Instituut
  • 14.00-15.00  Presentaties lokale projecten: MooiNL X CoLa – met Dave Willems (Architectuurcentrum Nijmegen), Irene Edzes (Fasade Amersfoort) en Yvonne Lub (Podium Architectuur Haarlemmermeer)
  • 15.30-16.30  Officiële opening Dag van de Architectuur door Rijksbouwmeester Francesco Veenstra, gevolgd door een gesprek met Youssef Louakili (directeur Media en Creatieve Industrie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Gido ten Dolle (hoofd afdeling Ruimtelijke Kwaliteit bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Barbara Luns (bestuur CoLA en directeur AIR) en Marian Stuiver (programmaleider Groene Steden bij Wageningen University & Research) onder leiding van Indira van ’t Klooster
  • 16.30-18.30 Borrel

 

 

Praktische informatie

Ochtendprogramma
Henket-paviljoen (achter het Museum Boijmans Van Beuningen)
Let op! Ingang via het Melkkoppad, 3015CX, Rotterdam

Middagprogramma
Nieuwe Instituut
Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam

Dit evenement is besloten.
Wil je er graag bij zijn, maar heb je geen uitnodiging ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Sofie van Brunschot: s.vanbrunschot@airrotterdam.eu

Website by HOAX Amsterdam