Dag van de Stadsrand

Livecast vanuit Pakhuis de Zwijger

20.11.20

12:00—17:00
Online

De stadsranden zijn weer in  the picture. In een tijd waarin het bouwen binnen de stad moet gebeuren om de landschappen te sparen, is het belangrijk om te kijken naar de randen van onze almaar verdichtende steden. In de ontwerpstudie ‘Het stadsranden-lab’, een initiatief van BNA Onderzoek en Arcam, is door vijf multidisciplinaire ontwerpteams op zoek gegaan naar nieuwe typologieën voor de stadsranden, waarbij vijf Amsterdamse stadsranden als testcase dienen.

Op 20 november 2020 werden de resultaten van de studie gepresenteerd en uitgebreid besproken tijdens een heuse ‘Dag van de Stadsrand’, die werd uitgezonden vanuit Pakhuis de Zwijger.

In dit 5 uur durende programma bespraken we de volgende vraagstukken: Wat is nou eigenlijk een stadsrand? Hoe kunnen we de kwaliteiten van het omliggende landschap gebruiken om de stadsranden te versterken – in ruimtelijk en sociaal opzicht? Kan de stadsrand meer dan nu een gradiënt worden tussen stad en ommeland? Welke typologieën voor de overgang tussen rood en groen horen hier dan bij? En welke nieuwe kwaliteiten kunnen hierdoor ontstaan? In thematische blokken van elk 1 uur zetten we de toekomst van de stadsrand uiteen.

In het eerste uur trapten Saskia Aukema (fotograaf en verhalenverteller), Theo Baart (fotograaf en auteur Groot Amsterdam) en Floris Alkemade (Rijksbouwmeester) af met keynotes waarin ze alle drie vanuit een andere invalshoek de stadsrand beschouwen. Waar de een op zoek ging naar een onzichtbare grens in Amsterdam, verkende de ander hoe groot Amsterdam nu eigenlijk is. Terwijl het college van Rijksadviseurs ook ontwerpend naar (wijken in de) stadsrand ging kijken en onderzocht hoe de verschillende urgente opgaven de doorontwikkeling van de stadsrand een zetje kunnen geven.

Tussen 13.00 uur en 16.00 uur was het de beurt aan de vijf ontwerpteams die zich in Het Stadsranden-lab over vijf complexe stadsrandlocaties hebben gebogen. Zij presenteerden hun plannen voor de stadsrand en gaan in gesprek in gesprek met diverse deskundigen, collega-ontwerpers uit het Panorama lokaal-traject en gebruikers uit het gebied. In deze gesprekken staan de thema’s centraal die leidend zijn in de plannen van de teams, variërend van empowerment tot aan het omdraaien van de kijkrichting.

Het laatste uur was een opmars naar de tentoonstelling EndlLESS Amsterdam in Arcam, waar onder andere de resultaten van ‘Het Stadsranden-lab’ getoond zullen worden.

Programma

12-13.00 uur: Het Stadsranden-lab, Keynotes
12.00 opening/intro door BNA Onderzoek en Arcam
12.05 Saskia Aukema over de Eroev, de onzichtbare grens van de Joodse bevolking van Amsterdam
12.20 Theo Baart, foto-essay over de buitengrenzen van Amsterdam in de omliggende regio
12.35 Floris Alkemade, Rijksbouwmeester, over ontwerpen in en aan de stadsrand
12.50 Einde eerste deel

13-14.00 uur: Dag van de Stadsrand 2: Context en experimenteerruimte 
De stadsrand in regionale context: kansen voor circulariteit.
 
Sprekers: Jannie Vinke, Erik de Graaf, Anne Seghers, Pepijn Bakker, Olga Appelman, Marjan van Herpen, Ana Luisa Moura, Irene Ponec, Roy Berents 
 
14-15.00 uur: Dag van de Stadsrand 3: Do It Yourself stadsrand 
Hybride programmering van de stadsrand als kans voor lokale ondernemers. 
Sprekers: Misja van Veen, Semna van Ooy, Wouter Pocornie, Frank Suurenbroek, Don Murphy 
 
15-16.00 uur: Dag van de Stadsrand 4: Verdichten en vergroenen 
Het contrast als kans voor nieuwe woon- en recreatiemilieus. 
Sprekers: Harvey Otten, Aafke Post, Steven Slabbers, Jimmy Verheij, Like Bijlsma, Merten Nefs 

16-17.00 uur: Opening EndLESS Amsterdam
Tentoonstelling bij Arcam over de circulaire stad in wording
16.00 intro op EndLESS Amsterdam
16.05 Amsterdam Donut volgens Kate Raworth
16.15 presentatie Why Factory film door Winy Maas, MVRDV
16.25 reactie Marieke van Doorninck, wethouder gemeente Amsterdam in relatie tot Omgevingsvisie
16.35 gesprek Winy Maas, Marieke van Doornik, Kate Rayworth en Kenneth Heijns (AMS Institute)
16.50 opening expositie EndLESS Amsterdam (virtueel) en aankondiging Stadsranden-magazine

 

Website by HOAX Amsterdam