Lancering Subjectieve Atlas van Amsterdam

21.03.23

20:00—22:00
Pakhuis de Zwijger

De Subjectieve Atlas van Amsterdam presenteert de Nederlandse hoofdstad zoals ervaren door de bewoners zelf. Kom naar de feestelijke lancering van de publicatie in Pakhuis de Zwijger op 21 maart 2023! We gaan in gesprek met de atlasmakers en de professionals die het belang zien in het integreren van alle nieuwe kennis in bestaande selectie-, ontwerp- en besluitvormingsprocessen.

 

BESTEL NU!

Bestel nu de Subjective Atlas of Amsterdam gemakkelijk via de Arcam webshop.

Programma en sprekers
  • Welkom door Indira van ’t Klooster, directeur Arcam
  • Over het fenomeen Subjectieve Atlas van Amsterdam met Annelys de Vet (ontwerper, onderzoeker, docent en initiator Subjective Editions), Wouter Stroet (kunstenaar, activist en grafisch ontwerper van Subjectieve Atlas van Amsterdam) en Anne Vera Veen (visueel antropoloog en voormalig Arcam Programmamaker Subjectieve Atlas van Amsterdam)
  • Bijdragen van Isa van Bossé en Rafaela Wang, Paandyar Pourseyf, Alexandra Rouppe van der Voort, vreer verkerke, Piotr en Teferi
  • 20.40  uur Over het belang van de Subjectieve Atlas of Amsterdam met Najah Aouaki (econoom en stadsmaker)
  • 21.00 Start Panelgesprek met o.a. Peter Heuvelink (AM), Denise Koeleveld (Ymere), Ugur Pekdemir (Rabobank) en Robert Winkel (Voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit)
  • 21.30 uur einde
Praktische informatie

Datum: dinsdag 21 maart 2023
Tijd: 19.50 uur inloop / 20.00 uur aanvang programma
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam
Reserveren: gratis via Pakhuis de Zwijger
Taal: de Subjectieve Atlas is Engels en de voertaal van de avond is ook Engels

Toegankelijkheid: Pakhuis de Zwijger is rolstoeltoegankelijk. In het hele gebouw zijn faciliteiten aanwezig ter behoeve van toegankelijkheid, zo zijn alle zalen bereikbaar via onze lift en is er een aangepast toilet op de tweede verdieping. Indien gewenst bieden we ook assistentie, neem gerust contact met ons op via zalen@dezwijger.nl.

Ook zijn dichtbij Pakhuis De Zwijger parkeerplaatsen waar je met een gehandicaptenparkeerkaart kan parkeren. Deze parkeerplaatsen zijn te vinden bij Vriesseveem 4 en Withoedenveem 16.

Over de Subjective Atlas of Amsterdam

I Amsterdam: jarenlang was deze marketingslogan het motto van de stad, maar wie is Amsterdam eigenlijk? Amsterdam heeft (nog altijd) het imago van een tolerante stad waar je kunt zijn wie je wilt zijn, en kunt doen wat je wilt doen. Toch neemt de ongelijkheid toe.

De Subjectieve Atlas is een vorm van counter-mapping, waarbij de nadruk ligt op het in kaart brengen van specifieke ervaringen en reflecties. Zo toont de Subjective Atlas of Amsterdam perspectieven die buiten inspraakavonden en participatieprojecten vallen. Alleen dat al maakt deze publicatie een ongelofelijk belangrijk instrument om het denken over de toegankelijkheid van en rechtvaardigheid in de stad te versterken.

De Subjectieve Atlas van Amsterdam (re)presenteert welbewust meerdere perspectieven, in het bijzonder diegenen wiens stemmen vaak niet worden gehoord. Dat is ontzettend belangrijk, want de gebouwde leefomgeving, waar Arcam zich als architectuurcentrum bij uitstek mee bezig houdt, reflecteert die verschillen in mogelijkheden op ontelbaar veel manieren – in de bouwwereld, in politieke besluitvorming, en in hoe met Amsterdammers wordt ‘gecommuniceerd’. Essentieel is dat al deze professionals zich een zo compleet mogelijk beeld van Amsterdam en haar inwoners kunnen vormen, met al hun verschillende behoeften, wensen en complexiteiten.

Daartoe schieten de gebruikelijke methodes, informatiekanalen en atlassen stelselmatig in tekort. Wij hebben ons als facilitator van het proces laten leiden door de wensen, werkwijze en ritmes van de deelnemers aan dit project. Die veelheid aan ervaringen, visies en talen vindt zijn neerslag in deze atlas in ruim 80 nieuwe kaarten van Amsterdam.

De bijdragen zijn soms vermakelijk, zoals die grappige Amsterdamse gewoonte om politieke opvattingen te communiceren via stickers op verkeerslichten en lantaarnpalen. Soms zijn ze gezellig en comfortabel, zoals we dat van Mokum gewend zijn. Maar veel vaker zijn de persoonlijke ervaringen ongemakkelijk of pijnlijk. Wat zegt het over Amsterdam als alleen in de parken het water gratis of als een transpersoon niet veilig is in de stad? Als er uitsluitingsmechanismen bestaan die slapen in de openbare ruimte beletten, woononzekerheid in de hand werken, of leiden tot vieze straten? Kunnen we trots zijn op een stad waar vluchtelingen stelselmatig in de randen van de stad worden opgevangen, in plaats van als onderdeel van bruisend stedelijk leven? Op een stad waar je met een rolstoel nauwelijks kunt voortbewegen? Waarin je niet gerepresenteerd wordt, of waarin je geschiedenis wordt genegeerd?

Deze Subjectieve Atlas van Amsterdam is gefundeerd op de overtuiging dat ontwerpers, bouwers, opdrachtgevers en beleidsmakers een verantwoordelijkheid hebben bij het adresseren van, en engageren met, maatschappelijke misstanden. Dat gaat niet vanzelf. Allereerst moeten we ons ervan bewust zijn dat het gesprek over de gebouwde stad niet alleen door professionals gevoerd kan worden. Dat geldt niet alleen voor het jargon dat we spreken (zichtlijnen, planhorizon, plint), maar ook voor de processen die we optuigen (inspraak, selectieprocedures), de manieren waarop we mensen proberen te bereiken (eenzijdige communicatiekanalen), en voor wat we gewend zijn als resultaat te accepteren (een gebouw, of gebied).

Deze atlas laat zien wat de waarde is van het creëren van randvoorwaarden om je thuis te voelen, je welkom te weten of waar het prettig (ver)blijven is. Want in alle bijdragen is vooral ook de liefde voor en betrokkenheid bij de stad voelbaar. In alle nuance is deze atlas daarmee een ode aan Amsterdam, een stad die we met elkaar delen. Deze atlas laat zien dat er met andere methodes andere kennis boven komt. De gelaagde verzameling aan ervaringen is een pleidooi voor meerstemmigheid in het ruimtelijk proces. De atlas is een staalkaart van aanknopingspunten om de stad te verbeteren. Met die boodschap gaan we de komende tijd langs beleidsdeuren, selectietafels en tekenkamers.

Te beginnen met een avondvullend programma in Pakhuis de Zwijger op 21 maart 2023. Zet de datum vast in je agenda en ga in gesprek met de atlasmakers, de kaartenmakers en de professionals die het belang zien in het integreren van alle nieuwe kennis in bestaande selectie-, ontwerp- en besluitvormingsprocessen.

De Subjectieve Atlas van Amsterdam is een coproductie van Arcam en Subjective Editions, onder redactie van Annelys de Vet, Wouter Stroet en Anne Vera Veen.

 

Kick-off evenement van het onderzoeksproject in Pakhuis de Zwijger op 22 oktober 2021

De Subjectieve Atlas van Amsterdam wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Amsterdams Fonds voor de Kunst, gemeente Amsterdam en door samenwerking met Ymere

Website by HOAX Amsterdam