Presentatie & Brainstorm: Hybride woonvormen in co-productie

Maand van de Architectuur 2023

20.06.23

09:30—13:00
Arcam

Tijdens de Maand van de Architectuur geven we de sleutels van het Arcam-paviljoen uit handen. Alle evenementen worden geïnitieerd en georganiseerd door anderen, onder auspiciën van Arcam.

Op dinsdagochtend 20 juni presenteert Time to Access bij Arcam de bevindingen van het onderzoek Hybride woonvormen in co-productie – Making affordable co-housing possible!, dat zij in samenwerking met Jasper Klapwijk van Kantelingen hebben uitgevoerd. Na de presentatie vindt er een rondetafelgesprek plaats en een brainstorm met het publiek.

 

Woningcorporaties en projectontwikkelaars kunnen een grote impact hebben op de innovatie van de Nederlandse woningmarkt. Dit kan worden bereikt door hun kernactiviteit van het bouwen en beheren van woningen te combineren met een nieuwe werkwijze waarbij toekomstige bewoners als medeproducenten en beheerders van hun woningen fungeren. We geloven dat het mogelijk is om betaalbare en duurzame sociale- en middenhuurwoningen te realiseren door middel van een coproductieproces waarbij meerdere belanghebbenden betrokken zijn en toekomstige bewoners een centrale rol spelen, zelfs al is coproductie van woningen voor velen nog onbekend terrein.

Om deze reden heeft Time to Access, in samenwerking met Jasper Klapwijk van Kantelingen, een onderzoek uitgevoerd getiteld “Hybride woonvormen in co-productie – Making affordable co-housing possible!”. Dit onderzoek werd ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

In het onderzoek heeft Time to Access zich gericht op het delen van praktijkervaring om de samenwerking tussen ontwikkelaars en corporaties enerzijds en wooncoöperaties anderzijds te versnellen en te verbeteren. Ze hebben gesprekken gevoerd met verschillende woningcorporaties, ontwikkelaars, initiatiefnemers van woonprojecten en coöperatieve experts, waaronder IEWAN, Akropolis, Hart van Austerlitz, BPD, Rochdale, Arie Lengkeek (Operatie Wooncooperatie), en Darinka Czischke (Co-Lab TU Delft), om inzicht te krijgen in de belemmeringen.

Op dinsdagochtend 20 juni presenteert Time to Access de bevindingen bij Arcam. Na de presentatie vindt er een rondetafelgesprek en een publieke discussie plaats, waarin het publiek kan reflecteren op dit belangrijke vraagstuk en we met elkaar bespreken welke stappen we als coöperatieve beweging moeten ondernemen om meer van deze belangrijke projecten te realiseren.

 

 

Over Time to Acces en Kantelingen

Time to Access is een architectenbureau, gevestigd in Amsterdam, dat zich richt op betaalbaar wonen, bewonersparticipatie en duurzaamheid. Als architecten en procesmanagers ondersteunen zij groepen en gemeenschappen bij het ontwerpen en realiseren van hun toekomstige woningen door middel van co-design- en coproductie-activiteiten.

Kantelingen is een medeontwikkelaar en coöperatief adviseur van verschillende bewonersinitiatieven. Jasper Klapwijk, oprichter en eigenaar van Kantelingen, is opgeleid als politicoloog en bedrijfskundige, en adviseert lokale coöperaties op het gebied van wonen, zorg, energie en arbeid. Hij ontwikkelt samen met Time to Acces projecten en implementeert plannen.

Aanmelden

Presentatie & brainstorm: Hybride woonvormen in co-productie
Locatie: Arcam, Prins Hendrikkade 600
Datum: dinsdag 20 juni 2023
Tijd: inloop 9:30 uur | aanvang programma 10.00 uur

Aanmelden via het aanmeldformulier

Website by HOAX Amsterdam