Maurik Stomps

Artistieke interventie in de publieke ruimte

19.06.21

Kunstenaar Maurik Stomps onthult tijdens de Dag van de Architectuur Amsterdam in het weekend van 19 en 20 juni 2021 een nieuw kunstwerk in de directe omgeving van Arcam.

Maurik Stomps (1989) is een Rotterdamse ontwerper. Hij studeerde af aan de Design Academy in Eindhoven met het project ‘Bend the rules stretch the norm’ waarin hij zich verdiepte in het algemeen gebruik van de publieke ruimte.

Van wie is de stad? En in hoeverre kun je er als individu invloed op uitoefenen? Hij verwonderde zich over de dakloze man in zijn portiek en de drie Poolse gastarbeiders die zich in de bakfiets hadden gevestigd; wat kwamen zij hier doen? En de talloze fietswrakken op straat, wie haalt ze weg? Hoe werken deze systemen en vooral, hoe niet?

Met een serie interventies probeerde hij de dagelijkse gang van zaken subtiel te ontregelen. Het domino-effect aan verschillende reacties gaven een goed beeld van de symbiose tussen de verschillende stadsgebruikers.  Het plaatsen van het fietshuisje, bijvoorbeeld, had zijn weerslag op drie Poolse daklozen, op zijn buurvrouw, op wijkagent John, op de juridische dienst en op Diana van het Fietsendepot. Allen hadden een andere reactie op dezelfde situatie en een ander perspectief op dezelfde stad.

Voor de Dag van de Architectuur Amsterdam en de expositie Safe Spaces zal Maurik verder reflecteren op het informeel gebruik van de stad. Is er binnen een top-down georkestreerd systeem ruimte voor alternatieve vormen van stadsgebruik?