Ruimte voor rechtvaardigheid

Subjectieve Atlas en SAMPLE als voorbeelden voor rechtvaardig ontwerpen

19.06.23

20:00—21:45
Pakhuis de Zwijger
Lees ook de reflectie

Aan de hand van de Subjective Atlas of Amsterdam (Subjective Edition/Arcam) en Sample (Kondor Wessel/Verdedig Noord) onderzochten we drie vragen rondom het ontwerpen van een rechtvaardige stad.

Nederland staat voor een grote verbouwing met enorme ruimtelijke gevolgen. Deze ‘wederombouw’, die noodzakelijk is vanwege grote opgaven als de energietransitie, de woonopgave, klimaatadaptie, de stikstofproblematiek, de vergrijzing en de toenemende (sociale) tweedeling, zal niet slagen als ze niet op een sociaal duurzame manier gestalte krijgt. Hoe kan de transformatie van Nederland ook worden ingezet als middel om de kwaliteit van leven voor íedereen te verbeteren?

Op maandagavond 19 juni organiseert Arcam in opdracht van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een regionale bijeenkomst vanuit Pakhuis de Zwijger.

In het kader van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp lanceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie onlangs de Open Oproep Ruimte voor Rechtvaardigheid. Het doel van de Open Oproep is om vernieuwende strategieën voor rechtvaardigheid en inclusie te ontwikkelen, zodat de grote verbouwing van Nederland vanuit een bewust gedefinieerd rechtvaardigheidsperspectief kan plaatsvinden.

Programma en sprekers
  • 20.00 Welkom door Indira van ’t Klooster (Arcam)
  • 20.05 Introductie Open Oproep door Ivo de Jeu en Martijn Kerkmeijer (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)
  • 20.15 Casus Subjectieve Atlas Amsterdam: via ontwerp ongehoorde stemmen zichtbaar maken – de blinde vlekken van de stadsplanners blootleggen. Rechtvaardigheid in kaart – Annelys de Vet (Subjective Editions)
  • 20.25 Casus Sample: Gelijkwaardigheid in het proces met als doel het verhogen van de maatschappelijke waarde van het project in de wijk/sociale Sample – Khasayar Ghiabi (Kondor Wessels) en Verdedig Noord
  • 20.35 Rechtvaardigheid in kaart: drie deelnemers lichten hun kaart toe.
  • 20.45 Mini-breakoutsessies – drie gesprekken aan drie tafels. Mensen mogen naar keuze een tafel kiezen en meepraten/-luisteren. Peter Heuvelink (AM), Wouter Stroet: hoe kan vrije ruimte geborgd en structureel worden behouden in commerciële planontwikkeling? Welke rol kan ontwerp spelen? Kernwoord: maatschappelijke meerwaarde. Sabine Lebesque (Grond & Ontwikkeling, tenderbeleid Amsterdam), Khasayar Ghiabi: (Hoe) kunnen we rechtvaardigheid als criterium opnemen in selectie- en beoordelingsprocessen? Welke rol kan ontwerp spelen? Kernwoord: randvoorwaarden. Ugur Pekdemir (Rabobank), Denise Koeleveld (Ymere): hoe kan lokaal ondernemerschap worden verankerd in financiering en planontwikkeling? Welke rol kunnen ontwerpers spelen? Kernwoord: gelijkwaardigheid.
  • 21.15 Samenvatting van de mini-breakout-sessies door alle sprekers
  • 21.10 Rechtvaardigheid als ‘tool’. Reflectie door Wouter Stroet (ontwerper Subjectieve Atlas): de ethische kaders van rechtvaardige stad.
  • 21.15 Gesprek met de zaal
  • 21.45 Einde
Praktische info

Datum: maandag 19 juni 2023
Tijd: inloop 19.50 | aanvang programma 20.00 uur | einde 21.45
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam
Reserveren >

Toegankelijkheid: Pakhuis de Zwijger is rolstoeltoegankelijk. In het hele gebouw zijn faciliteiten aanwezig ter behoeve van toegankelijkheid, zo zijn alle zalen bereikbaar via onze lift en is er een aangepast toilet op de tweede verdieping. Indien gewenst bieden we ook assistentie, neem gerust contact met ons op via zalen@dezwijger.nl.

Ook zijn dichtbij Pakhuis De Zwijger parkeerplaatsen waar je met een gehandicaptenparkeerkaart kan parkeren. Deze parkeerplaatsen zijn te vinden bij Vriesseveem 4 en Withoedenveem 16.

Website by HOAX Amsterdam