Verwonderingstochten: Kaagbaan

Op uitnodiging | verkenning naar het gebied onder de Kaagbaan

19.04.23

Podium voor Architectuur en Arcam werken samen met Theo Baart en Tijs van den Boomen aan een serie Verwonderingstochten met dialoog, onder de banen, in het veld. De geluidscontouren van Schiphol zijn grotendeels bepalend voor de ruimtelijke mogelijkheden daarbinnen en daarbuiten. Maar is het gebied daarmee automatisch ‘op slot’? Welke mogelijkheden en kansen zijn er voor bijvoorbeeld natuurinclusiviteit, duurzaamheid of nieuwe werkvormen?

19 april gaan we op verkenning naar het gebied onder de Kaagbaan. Na een korte tocht door het gebied gaan we de dialoog aan over de mogelijkheden die zich voor doen in dit interessante gebied,

Wil je meepraten? Stuur dan een mail naar daphne@arcam.nl
Meer informatie over deze middag volgt.

Wat ging er vooraf?

Deze verwonderingstocht is deel van een reeks. Voorafgaand hieraan zijn er tochten geweest naar de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan.

Voor Arcam is dit onderzoek mede een vervolg op het Manifest van de Scheggen (De Amsterdamse Scheggen, 2019), waarin onder andere de mogelijkheden van een alternatief watermanagement in de Haarlemmermeerpolder en de mogelijkheden die dat zou bieden voor natuurontwikkeling werden verkend. Daarvoor toonde de tentoonstelling ‘Schiphol Centraal‘ de weerslag van een denkmodel, waarin een radicale acceptatie van Schiphol uitgangspunt was voor een herontwerp van Schiphol binnen de regio (2005). In 1995 liet de Arcamkaart al zien, dat er sprake is van discrepantie tussen wat leeft in de hoofden van beleidsmakers en ontwerpers en het daadwerkelijke, vaak conflicterende, ruimtebeslag van alle bestaande plannen en projecten.

Website by HOAX Amsterdam