5D ExpoLab

In het hart van Arcam

26.03.21 Arcam

Het 5D ExpoLab bevindt zich in het hart van de rol van Arcam: het agenderen van actuele ontwikkelingen en het betrekken van een breed publiek daarbij. Het verbindt de informatiefunctie van Arcam (lezingen, wandelingen en fietstochten) met het tentoonstellingsprogramma via de coördinaten van de stad en de regio.

Met kleinschalige experimenten en multimediale ruimtelijke representaties brengen we het komende jaar de stad/regio op verschillende schalen in beeld, in nauwe samenwerking met alle partijen die het project door de jaren heen gesteund hebben.

Onder de noemer 5D ExpoLab verzamelen we informatie die ons helpt om actuele ontwikkelingen te duiden en te vertalen naar ontwerpopgaven, en onderzoeken we kansrijke toepassingen van data(sets) als ontwerptool. Ook tonen we met (interactieve) maquettes actuele ruimtelijke ontwikkelingen in de metropoolregio aan bewoners, toeristen, professionals en buitenlandse delegaties. De Tijdlijn 2000-2030 maakt daar ook onderdeel van uit.

Studenten van de HvA, Civic Interaction Design over hun bijdrage aan de tentoonstelling EndLESS Amsterdam
5D ExpoLab Experimenten

Met onze 5D ExpoLab partners AMS Institute, Hogeschool van Amsterdam, Cognizant en Rebel Group werken we sinds 2020 aan het ontwikkelen en uitvoeren van de experimentele datavisualisaties, geïnspireerd op ons tentoonstellingsprogramma. Volg hier alle gerealiseerde en toekomstige ExpoLab experimenten!

Met een touchscreen in gesprek over de toekomst van de stad

30 november 2021

Indira van ’t Klooster in gesprek met Lector Civic Interaction Design Martijn de Waal (5D Expolab partner Hogeschool van Amsterdam) en student Digital Design Sophie de Haan over hoe je met hulp van digitale media het gesprek over Amsterdam nog beter vorm kan geven.

Safe Spaces ExpoLab

Het verschil tussen je veilig voelen en veilig zijn
juni-september 2021

In de tentoonstelling Safe Spaces (5 juni t/m 19 september 2021) onderzoeken we de relatie tussen zichtbaarheid, veiligheid en ontwerp.

Veiligheid in de stad wordt gemeten aan de hand van harde en zachte gegevens. Veiligheid gaat over criminaliteit en geweld, maar ook over overlast, verwaarlozing, inrichting openbare ruimte. Een stad met weinig criminaliteit is dus niet per definitie een plek waar mensen zich ook veilig voelen. 5D ExpoLab partner Cognizant ontwikkelde een interactieve kaart die laat zien hoe de veiligheid in Amsterdam is veranderd in 2019 ten opzichte van 2014.

EndLESS Amsterdam ExpoLab

Conversation Piece
november 2020 - februari 2021

Inmiddels is de eerste ruimtelijke multimediale presentatie een feit. Voor de tentoonstelling EndLESS Amsterdam (20 november 2020 – 28 februari 2021 bij Arcam) is samen met het lectoraat Civic Interaction Design van de Hogeschool van Amsterdam, AMS Institute en Rebel Group gewerkt aan een interactieve kaart. Deze kaart nodigde bezoekers aan de tentoonstelling uit om over de de route naar een 100% circulaire stad na te denken.

Voorlopers
Deze Arcam programma's sluiten aan bij het 5D ExpoLab

Arcam initieert sinds zijn oprichting onderzoeksprojecten en verdiepingsprogramma’s waarin de stad en haar architectuur centraal staat. Typische programma’s uit het (recente) verleden die aansluiten bij de ambities van het 5D ExpoLab zijn het Stadsranden-lab (2020), Parlement van de Scheggen (2019), Ronde van het Groene Hart (2007), ARCAM Kaart (1995) en Transparant Amsterdam (1996).

Website by HOAX Amsterdam