BOOM Landcape op NDSM eiland

BOOM Landscape

Architect in Residence #1 van 2019

01.01.19 Boom Landscape 8 minuten lezen

Maak kennis met de Architect in Residence (AiR) van het eerste kwartaal van 2019: Philomene van der Vliet en Jan Maas van Boom Landscape. Dit jaar willen zij samen met Architectuurcentrum Amsterdam de groene scheggen op de kaart zetten. Lees mee en ontdek waarom het zo belangrijk is dat deze landschappen bekend worden onder het grote publiek. 

Het gebrek aan draagvlak maakt de scheggen kwetsbaar in een tijd waarin ze van ongelooflijk nut zijn
BOOM Landscape

Intrinsieke waarde van onze landschappen
De gemeente Amsterdam is zeer ambitieus als het gaat om het behalen van klimaatdoelstellingen, CO2 reductie en de energietransitie opgave. Onze scheggen kunnen een grote rol spelen bij deze opgaven maar alleen met een gebied- en gemeente-overstijgende visie; een Scheggen-Deltaplan. We zijn niet naïef, we snappen dat er allerlei belangen en verschillende eigendommen in de scheggen liggen die grote ingrepen moeilijk maken maar dat verhindert nu ook dat het landschap verder wordt ontwikkeld. Iedereen is voor duurzaamheid, maar liever niet in de eigen achtertuin. Dit korte termijn denken is uiteindelijk desastreus. Het leidt tot stilstand. We horen vaak: onze landschappen zijn toch al prachtig? Dat is ook zo, maar de scheggen gaan ook gebukt onder zware problemen: Hoge beheerkosten, CO2 uitstoot door oxiderend veen, verzakkende huizen en wegen, wegtrekkende boeren de voornaamste landschapsbeheerders, grond die op grote schaal wordt opgekocht door speculanten. Geen wonder dat de druk om te bouwen steeds groter wordt. Als we de intrinsieke waarde van onze landschappen verhogen door deze in te zetten in de strijd om onze klimaatdoelstellingen te halen is dat een ‘win win’; we kunnen onze stad verdichten en met een actief landschapontwikkelingsplan voor de scheggen zorgen dat de stad toch leefbaar en gezond blijft én we maken onze duurzaamheidsambities waar. Maar daarvoor is actie nodig!

Manifest
Een van de manieren is om te laten zien hoe mooi een actief landschap is waarin productie, ecologie en recreatie samengaan met klimaatadaptatie, energieproductie en CO2 buffering. Dat gaan we doen in de vorm van een reusachtige maquette gemaakt door vier fantastische ontwerpbureaus (resp. Flux Landscape Architecture, Karres en Brands, Mirte van Laarhoven en BOOM Landscape) onder begeleiding van een Parlement met experts. De maquette zal worden tentoongesteld samen met wervende beelden in Architectuurcentrum Amsterdam. Daarnaast bundelen we de perspectieven die uit het onderzoek komen in een manifest dat we overhandigen aan de Metropoolregio Amsterdam en aan de politiek. We gaan lawaai maken voor de scheggen!!”

Over Jan Maas

Jan studeerde landschapsarchitectuur in Arnhem en Amsterdam. Met zijn afstudeerproject won Maas de Stedenbouw NU-prijs, de nationale prijs voor het beste afstudeerproject van alle opleidingen in landschapsarchitectuur en stedenbouw. Na o.a. te hebben gewerkt voor Strootman Landschapsarchitecten en Bureau B+B waar hij tevens lid was van het directieteam, richtte hij in 2013 samen met Philomene van der Vliet BOOM Landscape op. Jan geeft les aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en Tilburg en aan de TU in Delft en zat in diverse jurypanels. Daarnaast adviseert hij de Rijksoverheid o.a. op het gebied van beroepservaring voor architecten en openbare ruimte.

Over Philomene van der Vliet

Philomene studeerde landschapsarchitectuur in Arnhem, London en Amsterdam. Na als ontwerper en freelancer te hebben gewerkt voor diverse gerenommeerde ontwerpbureaus richtte ze in 2013 samen met Jan Maas BOOM Landscape op. Philomene is als gastdocent verbonden aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en Rotterdam en nam deel aan diverse jurypanels. Daarnaast is zij lid van Welstand Den Haag, het Quality Team van Feyenoord City in Rotterdam en sinds 2016 maakt ze onderdeel uit van de Programmaraad van Arcam en BNA Onderzoek, de Bond van Nederlandse Architecten. 

Over BOOM Landscape

BOOM Landscape is gevestigd op KNSM-eiland te Amsterdam en is opgericht door Philomene van der Vliet en Jan Maas. BOOM Landscape ontwerpt aan het hedendaagse (stedelijk) landschap met producten die uiteenlopen van gedetailleerd parkontwerp, openbare ruimte-ontwerp tot grootschalige landschapsvisies, waterfronts en ontwerpend onderzoek. Centraal in hun ontwerpen staan de karakteristieken van de plek, locale fenomenen en materialen, het spanningsveld tussen publiek en privaat en de transitie van landschap naar stad. BOOM Landscape zet actuele opgave als verstedelijking, energietransitie en klimaatverandering in als motor om te komen tot een bruikbare, biodiverse, productieve en een authentieke leefomgeving. BOOM Landscape won diverse prijzen, waaronder de Big Architecture Awards 2018, de prijs voor het beste landschaps- en openbare ruimte project van Oost- en Zuid Europa. 

Website by HOAX Amsterdam