Dit zijn de nieuwe partners van de Amsterdamse architectenbureaus

Een tiendelige interviewreeks

03.09.21 Indira van 't Klooster

Bij veel Amsterdamse architectenbureaus – veelal opgericht in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw – is een verjongingsslag gaande. de Architekten Cie., Benthem Crouwel Architects, Rijnboutt, LEVS architecten, Dok Architecten – overal zijn recent nieuwe partners aangesteld. Wat vinden de nieuwe partners belangrijk? Hoe werken zij binnen en buiten het bureau aan de actuele ontwerpopgaven? En wat is hun persoonlijke missie?

Vanaf deze week stellen we hen wekelijks aan jullie voor.

7 september 2021: LEVS architecten
Christiaan Schuit en Surya Steijlen

Sinds 2021 zijn Surya Steijlen en Christiaan Schuit toegetreden als partner tot de leiding van LEVS architecten. Samen met Marianne Loof, Adriaan Mout en Jurriaan van Stigt geven zij leiding aan het realiseren van LEVS’ ambities in complexe stedelijke opgaves.

Achtergrond

Binnen grote bureaus krijg je als jonge ontwerper sneller te maken met complexe opgaven en grotere opdrachten. Bovendien word je intern opgeleid door ervaren collega’s. Goede redenen om voor een gevestigd bureau te kiezen als net afgestudeerde ontwerper. Lange tijd was dat echter niet de trend.

De Tijdlijn Amsterdam 2000-2030 laat zien dat tussen 2000 en 2020 het aantal architectenbureaus in de Amsterdamse regio explodeerde van 365 in 2000 tot 1235 in 2020. De versplintering laat zich verklaren door de economische crisis die zich bij Amsterdamse architectenbureaus vooral tussen 2010 en 2014 liet voelen.

En dus begonnen jonge architecten massaal voor zichzelf. Soms omdat ze werden ontslagen of geen werk konden vinden, maar vaker omdat het de enige manier was om architectuur te bedrijven die paste bij de vele nieuwe rollen die ontwerpers voor zichzelf zagen weggelegd. Zij waren (en zijn) behalve architecten ook ontwikkelaar, grondleggers van coöperatieven en eigen opdrachtgever rond destijds nieuwe opgaven zoals krimp, leegstand, hergebruik, stedelijke metabolismen en stromen, en participatie.

Veel van deze bureaus – denk aan Powerhouse Company, DELVA Landscape Architecture & Urbanism, Marc Koehler Architects, Tom Frantzen, POSAD, LOLA Landscape Architects, BOOM Landscape, ZUS, NEXT Architects, Space and Matter, FABRICations, Olaf Gipser – zijn inmiddels zelf gevestigde namen geworden in de architectuurwereld. Het architectenveld bestaat sindsdien uit een wijd vertakt netwerk waarin ontwerpers flexibel en op maat kenniscoalities smeden met deskundigen uit disciplines waarvan we inmiddels zeggen dat ze aanverwant zijn (ecologen, sociologen, wetenschappers, design). Zo werden in hoog tempo nieuwe oplossingen voor een nieuwe werkelijkheid gevonden.

Terwijl de bouweconomie inmiddels, ook tijdens een covid-dip, weer volop draait, lijkt het aantal jonge architecten dat voor zichzelf begint, af te nemen. Gevestigde bureaus met een lange staat van dienst zijn momenteel gewilde werkgevers. Maar wie in dienst is van een groot bureau onder leiding van architecten als Mels Crouwel, Liesbeth van der Pol of Pi de Bruijn staat minder vanzelfsprekend in de schijnwerpers. We moesten dus tot onze spijt bekennen dat we de oprichters weliswaar goed kennen, maar hun opvolgers niet zo goed. Terwijl ze vaak al heel lang in dienst zijn en ‘grootgebracht’ in de bureaucultuur.

Hoe werken de nieuwe partners binnen en buiten het bureau aan de actuele ontwerpopgaven? En wat is hun persoonlijke missie? We zijn nieuwsgierig naar de manier waarop bureaus omgaan met de opleiding, werving en benoeming van nieuwe partners. Wordt elke associate automatisch partner bijvoorbeeld? Zijn er interne eisen of selectiecommissies? Hoe worden de nieuwe leiders voorbereid op hun nieuwe taak?

Met al deze vragen op zak, hebben we er een project van gemaakt. De komende weken stellen we de nieuwe partners van 10 grote Amsterdamse bureaus aan jullie en elkaar voor. En houden we jullie op de hoogte van de kennis die we daarbij opdoen.

Geïnteresseerd?

Denk jij dat jouw profiel er ook tussen moet staan? Of wil je de nieuwe partners leren kennen?

Neem dan contact op met Femke Gerritsma, Communicatie Arcam, via femke@arcam.nl