Land in Zicht

Een project van Theo Baart en Tijs van den Boomen ism Arcam en Podium voor Architectuur Haarlemmermeer

25.01.23 Arcam

De geluidscontouren van Schiphol zijn grotendeels bepalend voor de ruimtelijke mogelijkheden daarbinnen en daarbuiten. Maar is het gebied daarmee automatisch ‘op slot’? Welke mogelijkheden en kansen zijn er voor bijvoorbeeld natuurinclusiviteit, duurzaamheid of nieuwe werkvormen?

Auteur Tijs Van den Boomen en fotograaf Theo Baart onderzoeken de kansen door verhalen en beelden te verzamelen, mede op basis van Verwonderingstochten met deskundigen die door Podium voor Architectuur en Arcam worden georganiseerd. Naast het vormen van een actief netwerk van creatieve denkers vormt zich zo een geheel vrijblijvende coalition of the willing die zich – niet gehinderd door ongemakkelijke of ‘onmogelijke’ gedachten –¬† buigt over possible futures voor in de regio rond Schiphol.

Voor Arcam is dit onderzoek mede een vervolg op het Manifest van de Scheggen (De Amsterdamse Scheggen, 2019), waarin onder andere de mogelijkheden van een alternatief watermanagement in de Haarlemmermeerpolder en de mogelijkheden die dat zou bieden voor natuurontwikkeling werden verkend. Daarvoor toonde de tentoonstelling ‘Schiphol Centraal‘ de weerslag van een denkmodel, waarin een radicale acceptatie van Schiphol uitgangspunt was voor een herontwerp van Schiphol binnen de regio (2005). In 1995 liet de Arcamkaart al zien, dat er sprake is van discrepantie tussen wat leeft in de hoofden van beleidsmakers en ontwerpers en het daadwerkelijke, vaak conflicterende, ruimtebeslag van alle bestaande plannen en projecten.

 

 

Activiteiten

Een stad van komen en een stad van gaan onder de Aalsmeerbaan
25 januari 2023

Op 25 januari vindt er een workshop plaats op uitnodiging. Een namiddag over de huisvestingsbehoefte en beperkingen in de regio, de status van arbeid, de huisvesting van migranten, jongeren en de ruimtelijke gevolgen van de demografische pieken en dalen. Met observaties, aanbevelingen en voorbeelden van concrete ruimtelijke ingrepen.

De dialoog op 25 januari is een vervolg op een Verwonderingstocht afgelopen najaar, in de luwte & off the record.

Verwonderingstocht onder de Aalsmeerbaan: het dak op!
22 september 2022

Op donderdag 22 september 2022 verzamelde zich op station Hoofddorp een zorgvuldig gekozen gezelschap van bestuurders, ontwerpers, kenners en denkers op het gebied van landschap, stedenbouw en architectuur voor een verkenning met Theo Baart en Tijs van den Boomen per bus van Hoofddorp naar Flora Holland. De rit werd afgesloten met een presentatie en een dialoog in truckerscafé Around The Clock.