Omgevingsvisie

Wat voor stad willen we zijn in 2050?

16.03.20 Arcam 6 minuten lezen

Wat voor stad willen we zijn in 2050? Hoe blijft onze stad leefbaar? Waar vinden we ruimte voor nieuwe woningen en parken? En hoe bereiden we ons voor op de uitdagingen van de toekomst? Dit zijn vragen die we met elkaar in de Omgevingsvisie voor Amsterdam in 2050 beantwoorden.

Ontwerpmanifestatie
Om ideeën te verzamelen voor de ontwikkeling van de stad organiseerde de gemeente Amsterdam een ontwerpmanifestatie met zes ontwerpteams en een Meedenktank van Amsterdammers. Arcam verzorgde het publieksprogramma. De teams bekeken Amsterdam vanuit drie verstedelijkingsalternatieven die zo kenmerkend zijn voor Amsterdam. Per scenario zijn er twee locaties waar een ontwerpbureau samen met de Gemeente Amsterdam aan heeft werkt.

De ideeën, plannen, filmpjes en  tekeningen zijn verkenningen om in de vingers te krijgen hoe de verstedelijkingsalternatieven er op locatie uit kunnen zien. Het zijn geen plannen die ook echt worden uitgevoerd. Wel bieden ze veel inspiratie voor het gesprek in de stad over de toekomstige inrichting ervan.

Stad rondom het centrum

Dit perspectief gaat uit van een verdere uitrol van het centrummilieu. Hoe kunnen de lange straten in de stad de verschillende delen van Amsterdam met elkaar verbinden en maken tot een geheel? En hoe zien deze lange doorgaande straten er uit? Welke functies, zoals wonen en werken, vind je hier terug en hoe is de straat ingedeeld, veel ruimte voor auto’s of juist veel groen? ECHO urban design richtte op de transformatie van de Gooiseweg, BURA urbanism maakte ontwerpplannen voor het gebied Overtoom – Lelylaan.

Ontwerpteams:
ECHO urban design en marco.broekman en vanuit de gemeente Amsterdam: Esther Reith, Ellen Monchen en Doske van der Wilk.


Stad aan het water

In dit perspectief ontwikkelt Amsterdam zich nog meer als een stad aan het water, met veel ontwikkeling in Noord en in de havens. Hoe worden de IJ-oevers meer dan een verzameling stoere buurten met een hoge woontorens? Hoe zijn ze over of onder het water verbonden met de rest van de stad? Wat is de relatie met de achterliggende buurten? En wat zie je in de buurt terug van het omliggende landschap? MORE + XML keken hierbij naar de Noordoost oever van het IJ, BOOM landscape naar de Noordwest oever en de verbinding met Zaanstad.

Ontwerpteams:
MORE + XML en BOOM landscape en vanuit de gemeente Amsterdam: Mirjana Milanovic, Clemens Nuijens en Anne Meijer.

Stad aan het landschap en het spoor

In dit perspectief ontwikkelt Amsterdam zich vooral aan de randen van de stad op goed bereikbare plekken. Op welke manier kunnen de woon-werkgebieden aan het groen gebruik maken van het omliggende landschap? Op welke manier vormt de infrastructuur geen barrière meer? Wat is de relatie met de naastgelegen buurten? En hoe worden de nieuwe stations onderdeel van de stad? PosadMaxwan presenteerd zijn ideeën voor Bijlmer-Stad en NLÉ over stadsontwikkeling aan de noordkant van de Nieuwe Meer.


Ontwerpteams:

PosadMaxwan en NLÉ en vanuit de gemeente Amsterdam: Paul van Hoek, Stephan Sliepenbeek en Jasper Bras.

Website by HOAX Amsterdam