Raumplan

Architect in Residence #2 van 2022

28.09.22 Arcam

50.000 woningen in coöperatieve vorm? Raumplan onderzoekt de mogelijkheden

De gemeente Amsterdam wil dat in 2040 10% van de Amsterdamse woningvoorraad als wooncoöperatie is uitgevoerd. Dat betekent dat over 20 jaar ongeveer 50.000 huurwoningen zijn (om)gebouwd met nieuwe vormen van eigendom en zeggenschap. Oftewel: evenveel woningen als nu in Amsterdam-Noord staan. Of vier keer IJburg.

Als dat lukt, biedt deze nieuwe woonvorm betaalbare huisvesting, meer grip aan bewoners op hun woonomgeving en woonwensen, én een alternatief voor winst op grond en vastgoed in Amsterdam. Dat lijkt ons geweldig! Maar is het ook haalbaar? Tot nu toe komt deze woonvorm slechts kleinschalig tot stand. De initiatieven zijn op één hand te tellen, en de 20 projecten die de komende jaren van start gaan, zijn te klein om bovenstaande ambitie te halen.

We vroegen Raumplan (David Klinkhamer en Roel van der Zeeuw) naar de kansen, mogelijkheden en valkuilen van wooncoöperaties. Roel van der Zeeuw is een van de architecten van de Nieuwe Meent (sinds 2018, i.s.m. Time to Access) en Raumplan ontwerpt de mede-opdrachtgeverschap Samen IJzersterk (sinds 2020) op Centrumeiland.

In de tweede helft van 2022 delen zij met ons als Architect in Residence hun bevindingen in een publicatie,  gesprekken en interviews over wat deze coöperatieve ontwikkelvorm voor Amsterdam kan betekenen.

 

 

“We willen met elkaar nadenken en speculeren over een alternatieve toekomst waarin de wooncoöperatie de standaard is en niet meer de uitzondering. Hoe zouden we dan samenwonen en samenleven? Wat kan het de inwoners van Amsterdam en de manier waarop we samenwonen brengen? Waar is het organisatiemodel van de wooncoöperatie toe in staat als we niet meer focussen op de opstartproblemen van de eerste pilotprojecten, maar denken in kansen? Leent dit model zich om breder na te denken dan samenwonen in één woonblok? Over hoe we samenwonen in de stad Amsterdam, of in heel Nederland?”
Raumplan
Nieuws update #1 - Vierluik
28 september 2022

Inmiddels heeft Raumplan een agenda opgesteld om hun onderzoek vorm te geven. Dit vierluik zal worden toegelicht in een handzame publicatie die in het najaar van 2022 gelanceerd wordt. In opmaat naar de publicatiedatum maken we je alvast bekend met de opzet:

I. Inventarisatie
We beginnen als Architect in Residence met een inventarisatie van de actuele stand van zaken van de wooncoöperatie en spreken met ervaringsdeskundigen – bewoners, adviseurs, architecten, beleidsmakers etc – over hun visie op wat de krachten en zwaktes van de wooncoöperatie op dit moment zijn.

II. Verbeelding
Vervolgens verbreden we ons blikveld en kijken we naar inspirerende voorbeelden van coöperaties uit binnen- en buitenland.

III. Speculatie
Samen met beleidsmakers, initiatiefnemers, bewoners en stadsmakers speculeren we over de échte kansen van de (woon)coöperatie in het Amsterdam van 2040.

IV. Spiegel
Van dromen terug naar de realiteit: wat kunnen we doen om de gemeentelijke doelstelling van 20240 te halen én de kwalitatieve kansen van de wooncoöperatie optimaal te benutten?

Meedenken?

Wil je Raumplan iets meegeven tijdens hun residency? Mail dan naar Isanne Damen, Projectleider Arcam isanne@arcam.nl

Over Raumplan

Raumplan is in 2019 opgericht door David Klinkhamer en Roel van der Zeeuw. Het bureau combineert architectuur met (coöperatieve) projectontwikkeling met een focus op kwalitatieve toevoegingen aan de Nederlandse woningbouwopgave. Op de tekentafel liggen momenteel vier appartementengebouwen in en buiten Amsterdam, een groot semi-publiek gebouw met hotel in Overamstel en de herbestemming van een oud kazernegebouw in Ede. Daarnaast is Raumplan actief in het initiëren en (gedelegeerd) ontwikkelen van nieuwe projecten.