Raumplan

Architect in Residence #2 van 2022

28.09.22 Arcam

50.000 woningen in coöperatieve vorm? Raumplan onderzoekt de mogelijkheden

De gemeente Amsterdam wil dat in 2040 10% van de Amsterdamse woningvoorraad als wooncoöperatie is uitgevoerd. Dat betekent dat over 20 jaar ongeveer 50.000 huurwoningen zijn (om)gebouwd met nieuwe vormen van eigendom en zeggenschap. Oftewel: evenveel woningen als nu in Amsterdam-Noord staan. Of vier keer IJburg.

Als dat lukt, biedt deze nieuwe woonvorm betaalbare huisvesting, meer grip aan bewoners op hun woonomgeving en woonwensen, én een alternatief voor winst op grond en vastgoed in Amsterdam. Dat lijkt ons geweldig! Maar is het ook haalbaar? Tot nu toe komt deze woonvorm slechts kleinschalig tot stand. De initiatieven zijn op één hand te tellen, en de 20 projecten die de komende jaren van start gaan, zijn te klein om bovenstaande ambitie te halen.

We vroegen Raumplan (David Klinkhamer en Roel van der Zeeuw) naar de kansen, mogelijkheden en valkuilen van wooncoöperaties. Roel van der Zeeuw is een van de architecten van de Nieuwe Meent (sinds 2018, i.s.m. Time to Access) en Raumplan ontwerpt de mede-opdrachtgeverschap Samen IJzersterk (sinds 2020) op Centrumeiland.

In de tweede helft van 2022 delen zij met ons als Architect in Residence hun bevindingen in een publicatie,  gesprekken en interviews over wat deze coöperatieve ontwikkelvorm voor Amsterdam kan betekenen.

Scroll naar beneden voor alle nieuwsupdates! 

 

 

“We willen met elkaar nadenken en speculeren over een alternatieve toekomst waarin de wooncoöperatie de standaard is en niet meer de uitzondering. Hoe zouden we dan samenwonen en samenleven? Wat kan het de inwoners van Amsterdam en de manier waarop we samenwonen brengen? Waar is het organisatiemodel van de wooncoöperatie toe in staat als we niet meer focussen op de opstartproblemen van de eerste pilotprojecten, maar denken in kansen? Leent dit model zich om breder na te denken dan samenwonen in één woonblok? Over hoe we samenwonen in de stad Amsterdam, of in heel Nederland?”
Raumplan
Nieuwsupdate #9 Omgevingsvergunning De Baaienkorf
21 december 2022

Onder toeziend oog en gesteund door 85 betrokken bezoekers presenteerde Architect in Residence Raumplan de omgevingsvergunning voor het project ‘De Baaienkorf’ op Zeeburgereiland in OBA Oosterdok op woensdag 14 december 2022.

Nieuwsupate #8 Reclaimend Amsterdam 2040
20 december 2022

De komende weken delen we de geselecteerde artikelen uit de Open Call for Papers door Raumplan en Arcam.

Reclaimed Amsterdam 2040 illustreert het potentieel van een speculatieve stad, waarin gemonopoliseerde delen van vastgoed in buitenlandse handen door de stad zijn onteigend en in een coöperatief model aan de bewoners zijn teruggegeven.

Nieuwsupdate #7 - Call for Papers: Wooncoöperatie Het Vette Nijlpaard en het Glokalisme
14 december 2022

De komende weken delen we de geselecteerde artikelen uit de Open Call for Papers door Raumplan en Arcam.

Met dit artikel krijgen we een speculatief inkijkje in de toekomst van de wooncoöperatie:

“Het is 2040 en mensen vragen zich altijd nog af waar het Glokalisme is begonnen. En dat is lullig, want het begon bij ons, en dat zou men inmiddels moeten weten.”

Nieuwsupdate #6 - Selectie Open Call for Papers
7 december 2022

De komende weken vind je hier de geselecteerde artikelen uit de Open Call for Papers.

First up is het artikel van Inbo, geschreven door Manon Poliste, Stefanos Filippas, Stephanie Zeulevoet, waarin zij pleiten voor de wooncoöperatie als buurtkatalysator.

Nieuwsupdate #5 - Oproep aan wooncoöperaties: meld je voor actie!
29 november 2022

Met een symbolische actie willen Arcam en Arcam’s Architect in Residence Raumplan het opschalen van wooncoöperaties en diversiteit binnen wooncoöperaties in Amsterdam op de kaart zetten.

Ben je toegelaten tot de kaartenbak, of nog in dit proces, en wil je meedoen aan deze actie? Dan horen we graag uiterlijk zondag 4 december via Arcam’s Programmamaker Isanne Damen: isanne@arcam.nl

Nieuwsupdate #4 Pak de ruimte! – wooncoöperaties in de versnelling
22 november 2022

Dappere voorlopers hebben grote moeite hun wooncoöps van de grond te krijgen, terwijl aan werkelijk alles lijkt te zijn gedacht: infrastructuur, een fonds, een handboek.

Waarom lukt het dan niet om wooncoöperaties op te schalen? Indira van ’t Klooster schijnt in haar column licht op de omslag van marktmechanisme naar woonrecht.

Nieuwsupdate #3 - Open Call en gesprek over de toekomst van wooncoöperaties in Amsterdam
3 november 2022

Save the date! Op woensdag 14 december 2022 gaat Architect in Residence Raumplan in gesprek met beleidsmakers, initiatiefnemers, bewoners en stadsmakers over de toekomst van de Amsterdamse wooncoöperatie. Exacte tijd, locatie, sprekers en tickets worden spoedig bekend gemaakt.

We zijn op zoek naar jouw input!
Ter voorbereiding op het gesprek verzamelen we graag zoveel mogelijk input. Wat is de kracht van de wooncoöperatie volgens jou? Hoe kan diversiteit in wooncoöperaties worden vergroot? Hoe kan de versnelling worden opgepakt? We horen graag jouw mening!

Mail je ideeën in een aantal zinnen naar isanne@arcam.nl.

Open Call for Papers
Of schrijf of stuur een column, essay of gedicht met jouw visie op de toekomst van de wooncoöperatie in Amsterdam en zend deze in voor de Open Call. Deadline 27 november ’22.

Nieuwsupdate #2: boekje ter opmaat nu online te lezen!
1 november, 2022

De publicatie ‘De kracht van het collectief – Wooncoöperaties in Amsterdam’ is nu te downloaden!

Dit boekje vormt de opmaat voor een verkenning van een alternatieve toekomst waarin de wooncoöperatie de standaard is en niet de uitzondering.

Nieuwsupdate #1 - Vierluik
28 september 2022

Inmiddels heeft Raumplan een agenda opgesteld om hun onderzoek vorm te geven. Dit vierluik zal worden toegelicht in een handzame publicatie die in het najaar van 2022 gelanceerd wordt. In opmaat naar de publicatiedatum maken we je alvast bekend met de opzet:

I. Inventarisatie
We beginnen als Architect in Residence met een inventarisatie van de actuele stand van zaken van de wooncoöperatie en spreken met ervaringsdeskundigen – bewoners, adviseurs, architecten, beleidsmakers etc – over hun visie op wat de krachten en zwaktes van de wooncoöperatie op dit moment zijn.

Lees: 3 vragen aan Andrea Verdecchia door Raumplan

II. Verbeelding
Vervolgens verbreden we ons blikveld en kijken we naar inspirerende voorbeelden van coöperaties uit binnen- en buitenland.

III. Speculatie
Samen met beleidsmakers, initiatiefnemers, bewoners en stadsmakers speculeren we over de échte kansen van de (woon)coöperatie in het Amsterdam van 2040.

IV. Spiegel
Van dromen terug naar de realiteit: wat kunnen we doen om de gemeentelijke doelstelling van 20240 te halen én de kwalitatieve kansen van de wooncoöperatie optimaal te benutten?

Meedenken?

Wil je Raumplan iets meegeven tijdens hun residency? Mail dan naar Isanne Damen, Projectleider Arcam isanne@arcam.nl

Over Raumplan

Raumplan is in 2019 opgericht door David Klinkhamer en Roel van der Zeeuw. Het bureau combineert architectuur met (coöperatieve) projectontwikkeling met een focus op kwalitatieve toevoegingen aan de Nederlandse woningbouwopgave. Op de tekentafel liggen momenteel vier appartementengebouwen in en buiten Amsterdam, een groot semi-publiek gebouw met hotel in Overamstel en de herbestemming van een oud kazernegebouw in Ede. Daarnaast is Raumplan actief in het initiëren en (gedelegeerd) ontwikkelen van nieuwe projecten.

Website by HOAX Amsterdam