Vacatures

Arcam is hét startpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. We organiseren programma’s rondom architectuur en stadsontwikkeling. Onze tentoonstellingen, debatten en onderzoeksprojecten zijn toegankelijk, maar kritisch; bewust van de historie, maar altijd met de blik op de toekomst gericht.

Met een dynamisch programma speelt Arcam in op actuele thema’s en betrekt daarbij bouwers, ontwerpers en gebruikers. Daarnaast wil Arcam door tentoonstellingen, interventies en publieke evenementen een zo groot mogelijk publiek bereiken om het draagvlak voor architectuur te verbreden.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van actuele vacatures!

Actuele vacatures

Momenteel hebben we een twee stagevacatures voor de eerste helft van het collegejaar 2024-2025

Stage Programmering en Tentoonstellingen najaar 2024
Project Haven-Stad

Over Haven-Stad vs Arcam
Met de multimediale installatie Modelstad Haven-Stad vertelt Arcam het ruimtelijke verhaal van Haven-Stad – de grootste stadsinbreiding van Nederland en de grootste ‘uitbreiding’ van Amsterdam sinds IJburg. Via de installatie maak je kennis met de actuele ruimtelijke ontwikkelingen en vraagstukken van de hele Metropoolregio. Haven-Stad omvat het huidige bedrijvengebied tussen Sloterdijk, het Westerpark en in Noord het Cornelis Douwesterrein en de Noorder IJ-plas. In heel Haven-Stad is ruimte voor 40.000 tot 70.000 woningen.

Wat ga je doen?
Als stagiair ondersteun je Arcam in de programmering en de productie van

  • de tentoonstelling over Haven-Stad in november waarin we samenwerken met architecten en stedenbouwkundigen die al eerder onderzoek hebben gedaan naar het gebied, zoals Rademacher de Vries Architects, Other Spheres en One Architecture.
  • het A tot Z debat (Van Amsterdam tot Zaanstad), dat jaarlijks in samenwerking met architectuurcentrum Babel Zaanstad) wordt georganiseerd.
  • het programma van Architect in Residence Carolien Schippers over afval en het Westelijk Havengebied, in relatie tot de bouw van Haven-Stad

 

Stage Programmering en Tentoonstellingen najaar 2024
Project Hervertellingen

In ‘Hervertellingen’ onderzoekt Arcam samen met drie curatoren(teams) nieuwe verbanden tussen (architectuur)geschiedenis en woonbeleid in wijken met een grote transformatieopgave in stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost vanuit het perspectief van bewoners toen en nu. Arcam legt relaties tussen hedendaags woonprotest, historisch woonbeleid en architectuurgeschiedenis en zoekt samen met bewoners en ontwerpers naar een nieuwe rol voor architecten waar deze drie pijlers samenkomen.

Als stagiair ondersteun je Arcam in de programmering en de productie van:

  • een tentoonstelling Hervertellingen in november met de resultaten van het jaarprogramma (fietstochten, pop-up expo, podcast, video, fotografie, onderzoek)
  • een landelijk symposium Hervertellingen (in Amsterdam)
  • een video rondom Hervertellingen

 

Website by HOAX Amsterdam