Statement Diversiteit & Inclusie

Arcam wil in haar architectuurprogramma’s recht doen aan alle verhalen, identiteiten en culturen die Amsterdam rijk is, en via het Amsterdamse architectuurdebat, de architectuurgeschiedenis en de architectuurprofessie een zo divers mogelijk publiek betrekken bij de ontwerpopgaven van de stad.
Definities

Diversiteit
Het ontwikkelen van programma en beleid die rekening houden met en recht doen aan de veelheid aan culturen (afkomst, geloof), gender (identiteit, geslacht) en leeftijden (jong tot oud).

Inclusiviteit
Het actief betrekken van een zo divers mogelijk publiek (zie boven), rekening houdend met fysieke beperkingen (rolstoeltoegankelijkheid, hardhorendheid) en opleidingsniveau (begrip, belangstelling).

Natuurinclusiviteit
Co-existentie van de mens met dieren en natuur in en om de stad.

Website by HOAX Amsterdam