Architectuur voor Iedereen

#21 - Arcam Jaarprogramma 2023

12.12.22 Arcam

Begin december ontving Arcam het geweldige bericht dat het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ons jaarprogramma van 2023: ‘Architectuur voor Iedereen’ zal ondersteunen. Het gevraagde bedrag van € 108.000,- zal volledig worden toegekend.

 

"De adviescommissie is positief over de focus op toegankelijkheid die Arcam legt in haar jaarprogramma. De commissie vindt de opzet van zowel het onderzoek als het publieke programma gedegen, met voldoende ruimte om ook tijdens het traject te reflecteren op tussentijdse resultaten."
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Met “Architectuur voor iedereen” wil Arcam bijdragen aan een architectuurdebat dat voor iedereen toegankelijk is. Dat dit nog lang niet altijd het geval is, bleek afgelopen jaar al toen we in onze programmering specifiek aandacht besteedden aan de toegankelijkheid van gebouwen, publieke ruimte en activiteitenprogramma’s voor mensen met een beperking.

 

Nader onderzoek en verkennende gesprekken met belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen hebben ons geleerd dat (aandacht voor) toegankelijkheid geen belangrijke rol speelt in het architectuurveld, maar dat die behoefte daaraan groot is (bij mensen met een beperking) en dat er relatief eenvoudig resultaten kunnen worden behaald.

Het gebrek aan belangstelling in de bouwwereld lijkt vooral het gevolg van een gebrek aan bewustzijn, mede omdat ontwerpers en opdrachtgevers binnen en buiten hun opleiding/werkveld nauwelijks in contact komen met mensen met een beperking, en daardoor niet weten hoe (eenvoudig) de toegankelijkheid van publieke ruimtes, gebouwen en kennisdomeinen kan worden vergroot.

 

“De commissie [is] er voldoende van overtuigd dat een divers vakpubliek van architecten, interieur- en landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, academici, studenten en makers bereikt gaat worden. Ook is er een gerichte en overtuigende strategie om organisaties te bereiken en te betrekken die mensen met een fysieke beperking of neurodivergentie vertegenwoordigen.”
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

In 2023 richten we ons daarom specifiek op het vergroten van bewustzijn en interesse in de bouw- en ontwerpwereld. Dat doen we binnen vaste en nieuwe programmering, waarbij we ook onze eigen activiteiten toegankelijker maken.

 

 

“Ook de Architects in Residence-trajecten worden slim ingezet om zowel het onderzoek als de publieke activiteiten te informeren.”
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Daarnaast bestendigen we de kennis, zowel intern als extern, door het opstellen van een Universeler Programma van Eisen (voor curatoren en ontwerpers) en via een online logboek dat verslag doet van bredere kennisontwikkeling op dit thema. We doen dit in samenwerking met makers (New Pack Inclusion Creators en diverse ontwerpers), belangenorganisaties (Kubes, MEE, Bartiméus Fonds) en architectuurinstellingen (BNA, Academie van Bouwkunst).

 

Winterlezingen 2023

Eén van de eerste activiteiten in het nieuwe jaar waarbij jij bekend kan raken met ons nieuwe jaarprogramma is de nieuwe reeks Winterlezingen. In vijf lezingen bespreken we vijf nieuwe en langverwachte projecten in Amsterdam die als blikvangers de toegang vormen tot een wijk of gebied. Maar hoe toegankelijk zijn deze prominente entreegebouwen voor mensen met een beperking?

Schrijf de data alvast in je agenda: 31 januari en 7, 14, 21 en 28 februari 2023. Alle lezingen vinden plaats op dinsdagavond in het bijzondere nieuwe, toegankelijke hoofdkantoor van Lieven de Key, ontworpen door Studioninedots, aan de Hoogte Kadijk in Amsterdam Oost.

 

Website by HOAX Amsterdam