Geefwet

Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Deze levert een schenker tijdelijk een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Het doel van de overheid is om particulieren en bedrijven een extra stimulans te geven om aan cultuur te schenken. In het kader van de Geefwet kunt u het bedrag dat u als particulier aan een culturele ANBI schenkt voor de berekening van de belastingaftrek verhogen met 25%. Voor ondernemingen is deze verhoging zelfs 50%.

Rekenvoorbeeld particulier
De belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk schenkt. Afhankelijk van uw inkomen kan uw voordeel oplopen tot 52%.
Stel u schenkt € 500.
Uw aftrekpost is € 625.
De fiscale teruggave bij 52% tarief is € 325.
U betaalt in feite € 175.

De extra aftrek geldt voor een totaal aan giften van maximaal € 5.000 (exclusief de verhoging van maximaal € 1.250).
Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag en het maximum. De verhoging die u krijgt voor de gift telt niet mee voor de berekening van uw maximum voor gewone giften.

Website by HOAX Amsterdam