AM tekent voor drie jaar bij als Arcam sponsor

01.04.22 Arcam

Het werk van Arcam wordt ondersteund door subsidiegevers, sponsors, fondsen, partners en particulieren. Sponsors en Arcam hebben een bijzondere relatie, niet alleen een ondersteunende, maar ook een inhoudelijke. In een reeks interviews laten we je kennismaken met nieuwe of langlopende en bijgetekende sponsors.

Wat is AM voor bedrijf?

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Als betrokken gebiedsontwikkelaar plaatsen wij maatschappelijke uitdagingen in het hart van ons ontwikkelingsproces. Wij richten ons daarbij op de thema’s ‘Gedurfde Duurzaamheid’, ‘Inclusieve Stad’, ‘Healthy Urban Living & Working’, ‘Stad- en Gebiedmaker’ en ‘Gelukkig Leven’. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bewoners en overige vastgoedgebruikers ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. Zie ook www.am.nl.

Waarom is AM sponsor van Arcam?

We leven in een tijd waarin creativiteit en innovatief vermogen onontbeerlijk zijn voor een gezonde toekomst. Een tijd waarin we kwaliteit telkens nieuwe inhoud geven, geworteld in onze gebiedsontwikkelingen. Dat doen we door een intensieve, interdisciplinaire samenwerking zowel binnen AM als met onze partners en klanten. Innovatie en inspiratie is een vereiste om nieuwe oplossingen te creëren voor nieuwe opgaven. Arcam is hét centrum voor architectuur in Amsterdam met diezelfde blik op de toekomst. Arcam is voor ons het ideale platform om het gesprek te voeren over de ontwikkeling van de stad, elkaar te ontmoeten, te inspireren en van elkaar te leren.

 

Met welk Amsterdams project wil je het Arcam publiek laten kennismaken?

De Stadsveteraan in het Amstelkwartier.

Onze samenleving vergrijst in een snel tempo. Zowel het aandeel van senioren in de totale bevolkingsopbouw neemt toe als ook de gemiddelde leeftijd. Tegelijkertijd blijft deze groep ook nog langer zelfstandig wonen. Dat heeft grote gevolgen voor met name huisvesting. Want de vergrijzing vraagt om specifieke woonvormen en -concepten zoals het woonconcept ‘Stadsveteraan’.

In het Amsterdamse Amstelkwartier wordt het project De Stadsveteraan, gebaseerd op het Friends-woonconcept van AM, ontwikkeld door AM in samenwerking met Woonzorg Nederland en heren 5 architecten. Een project dat specifiek is bedoeld voor vitale ouderen die bewust kiezen voor een Friends-achtige huisvestingsvariant, waarin collectief wonen gecombineerd wordt met een flinke dosis zelfstandigheid. Zij delen hierbij desgewenst diverse voorzieningen. Het woonconcept Stadsveteranen is gericht op senioren die graag in de stad willen (blijven) wonen, de zogenoemde Stadsveteranen.

In het project De Stadsveteraan is er een keur aan mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, terwijl er tegelijkertijd ruimte is om jezelf terug te trekken in je eigen appartement. Daardoor biedt het project zowel een oplossing voor de toenemende vereenzaming van senioren, terwijl het tegelijkertijd bijdraagt aan de voor een gezonde woningmarkt noodzakelijke doorstroming. Streven bij de invulling van het woonconcept is een mix van vitale 60-, 70- en 80-jarigen, die samen een gemeenschap vormen en elkaar een handje helpen als dat nodig is. Nu of in de toekomst.

Ook sponsor van Arcam worden?

Wij gaan met onze sponsors in gesprek om ook inhoudelijk op elkaar aan te sluiten. Door een relatie aan te gaan met Arcam ga je als sponsor ook indirect een relatie aan met het netwerk en publiek van Arcam.

Voor aanvullende informatie of het maken van een afspraak kun je contact opnemen met:

Vincent van Kekerix
Zakelijk Leider
T 020 26 16 662
E vincent@arcam.nl

Website by HOAX Amsterdam