KAAN Architecten nieuwste Arcam-sponsor van 2024

06.02.24 Arcam

Het werk van Arcam wordt ondersteund door subsidiegevers, sponsors, fondsen, partners en particulieren. Sponsors en Arcam hebben een bijzondere relatie, niet alleen een ondersteunende, maar ook een inhoudelijke. In een reeks interviews laten we je kennismaken met nieuwe of langlopende en bijgetekende sponsors.

Sinds 2024 voegt KAAN Architecten zich in het rijtje van Arcam-sponsors. Met veel Amsterdamse projecten op hun naam kon het niet anders dan dat KAAN trots al deze gebouwen voor het voetlicht brengt.

 

Wat is KAAN Architecten voor bureau?

KAAN Architecten is een Nederlands architectenbureau met vestigingen in Rotterdam, São Paulo en Parijs dat kan bogen op meer dan 30 jaar ervaring met een scala aan typologieën en schaalgroottes. Het bureau werd in 1987 opgericht als Claus en Kaan Architecten, met in 2014 een voortzetting onder de naam KAAN Architecten, en is voortdurend op zoek naar architectuur die contextspecifiek en tijdloos is. Het bureau wordt geleid door Kees Kaan, Vincent Panhuysen en Dikkie Scipio. Sinds de oprichting is KAAN Architecten betrokken geweest bij een lange reeks projecten in zowel de publieke als de private sector.

 

KAAN Architecten heeft meer dan 30 jaar ervaring met een scala aan typologieën en schaalgroottes

KAAN Architecten benadert elk project – van interieur tot stedenbouw, van winkelruimte tot museum, van onderwijsgebouw tot zeer complexe onderzoeksfaciliteit – oprecht en sober, zowel qua concept als qua materialisatie. Uit de resultaten spreekt een krachtige eenvoud.

Waarom is KAAN Architecten sponsor geworden van Arcam?

Arcam is een fantastisch platform voor het voeren van open gesprekken en het maken van plannen voor de stad Amsterdam. Er komen veel ideeën en initiatieven bij elkaar en daarom is het een ideale arena voor de uitwisseling van kennis en de ontwikkeling van onderzoek ten behoeve van een nieuwe en betere stad.

Het recente debat over het bereiken van de juiste dichtheid in verschillende delen van de stad en wat passende architectonische uitgangspunten hierbij zijn, geeft ook blijk van deze houding. KAAN Architecten heeft aan veel Amsterdamse projecten gewerkt en heeft zodoende een goed beeld van de grote lijnen en de belangrijkste vragen waar Amsterdam mee te maken heeft; we staan te popelen om onze inzichten te delen en te bediscussiëren.

Met welk Amsterdams project moet het Arcam-publiek zeker kennismaken?

In het begin van de jaren 1990, waren de oprichters van KAAN Architecten actief betrokken bij de laatste stadsvernieuwingsprojecten in het stadscentrum, zoals Kadijken en Haarlemmerstraat, het project van Borneo Sporenburg op de Oostelijke Eilanden, de revitalisatie van de Bijlmermeer en de eerste studies voor IJburg.

Eigentijdse Amsterdamse projecten

Een recenter voorbeeld is Overhoeks, een woonwijk die ten noorden van het stadscentrum aan het IJ ligt. Deze wordt momenteel ontwikkeld door Amvest en bevat zowel koopwoningen als particuliere huurappartementen. Hier ontwerpt KAAN Architecten twee verschillende woonprojecten, genaamd The Stack en Blok O. In The Stack experimenteerde KAAN Architecten met het idee van een maximale variëteit aan plattegronden met 120 unieke appartementen. Twee grote villa’s, die zijn verbonden door een gedeeld terras en een tuin, voegen deze individuele eenheden samen tot één project. Bij Blok O is gekozen voor verfijnde gebouwcontouren en riante balkons. Zij vergroten het gevoel van ruimtelijkheid en benadrukken het mooie uitzicht, terwijl ze een gevoel van privacy en afzondering scheppen in een ontspannen en groene leefomgeving.

De Walvis

Meer naar het westen en aan de overkant van het IJ is een ander voormalig scheepswerf- en havengebied bezig met een transformatie. Terwijl de havenactiviteiten langzaam maar zeker werden gestaakt, begon het gebied een mix van woningen en commercieel vastgoed te vertonen en werd de locatie op de UNESCO-erfgoedlijst geplaatst. De Walvis, dat werd gebouwd in het begin van de jaren 1960, is op dit moment het enige overgebleven kantoorgebouw op Bickerseiland. KAAN Architecten kreeg van de Maarsen Groep de opdracht om het volledig te ontmantelen en te renoveren. De nadruk lag daarbij op duurzaam hergebruik, het toevoegen van ergonomische eigenschappen zoals meer daglicht en grotere binnenhoogtes en de aanpassing van alle installaties zodat ze aan de hoogste eisen voldeden – wat leidde tot een excellente BREEAM certificering.

De Bijenkorf

In het hart van de stad, tussen de Dam, het Damrak en het Beursplein, staat De Bijenkorf, het Amsterdamse warenhuis dat in 1914 werd ontworpen door J.A. van Straaten. De restauratie van het gebouw door KAAN Architecten heeft twee belangrijke resultaten opgeleverd: de sterke identiteit van het gebouw is benadrukt en er is een toekomstbestendig kader gecreëerd voor verdere ontwikkeling.

Aurora

Op de hoek van de Stadhouderskade en de Overtoom gaat Aurora en duurzame toekomst tegemoet. KAAN Architecten heeft van BEING de opdracht gekregen om het markante hoekgebouw te herontwerpen en te transformeren tot een modern kantoorgebouw van internationale allure. Het gebouw is begin ’60 door de bekende Nederlandse architect Piet Zanstra ontworpen voor levensverzekeringsmaatschappij Aurora. Tijdens de renovatie is het karakter van het Aurora-gebouw behouden gebleven. Het was de ambitie om het gebouw moderner en duurzamer te maken en om tegelijkertijd respect te tonen voor haar geschiedenis en unieke kenmerken.

SPOT

Een van de grotere stedelijke transformaties in Amsterdam vindt plaats in het zuidoostelijke deel van de stad. Hier beantwoordt project SPOT de vraag hoe het gebied rondom de Hogehilweg herontwikkeld kan worden. Dit gebied werd gekenmerkt door een serie typische, monofunctionele, spiegelglazen laagbouwkantoren uit de jaren ’80 en ‘90, omgeven door een wildgroei aan parkeerplaatsen. Het is een buurt die de komende jaren zal worden getransformeerd tot een kosmopolitische woon-werkwijk. In opdracht van COD en DUQER, en in nauwe samenwerking met de dienst stedenbouw van Amsterdam, heeft KAAN Architecten het masterplan voor het gebied ontworpen. Het unieke van dit project is dat het niet door Amsterdam werd geïnitieerd op basis van een ontwikkelingsvisie, als een geïntegreerde aanpak, maar door particuliere opdrachtgevers die enkele stukken grond in het gebied in bezit hadden gekregen. De ontwerpstrategie was dat deze percelen onafhankelijk van een grootschaliger aanpak zouden worden ontwikkeld, maar dat het plan wel een dergelijke grootschaligere ontwikkeling op gang zou kunnen brengen. Tijdens de planningsfase schaarde de stad zich achter het plan, ontwikkelde een visie voor het centrale Hondsrugpark en ontwierp een nieuw mobiliteitsplan voor het gebied.

Nieuwe Terminal van Amsterdam Airport Schiphol.

Als onderdeel van Schiphol’s middellangetermijnplan uit 2017 neemt KAAN Architecten na een prijsvraag de leiding binnen een samenwerking met Estudio Lamela, ABT en Ineco (als het KL AIR consortium) voor de planning, het ontwerp en de aanleg van de Nieuwe Terminal van Amsterdam Airport Schiphol. De ruimtelijke organisatie van de terminal en het functionele en architectonische ontwerp geven een impuls aan de bestaande faciliteiten, moderniseren Schiphol en stellen de luchthaven in staat haar rol als het belangrijkste Europese luchtvaartknooppunt te behouden. Het project heeft tijdelijk stilgelegen vanwege de coronacrisis, maar is onlangs opnieuw opgestart. De ambitie is veranderd en het project is nu gericht op gefaseerde ontwikkeling, duurzaamheid en passagiersbeleving.

Rechtbank Amsterdam

KAAN Architecten draagt bij aan de bloei van dit stadsdeel door het Nieuwe Amsterdamse Gerechtsgebouw, precies op de kruising van de Zuidas en de Parnassusweg, dat het vorige justitiële complex vervangt. De efficiëntie en organisatie van dit gebouw, dat het grootste gerechtsgebouw van het land is, zijn voorbeeldig en sinds de oplevering in 2020 is het opmerkelijk goed geïntegreerd in de dagelijkse praktijken in de omgeving.

AMSTERDAM 2050

Na een periode van bijna volledige stilstand, toen Amsterdam herstellende was van de ontwikkelingscrisis die volgde op de financiële crisis van 2008, was de stad rond 2020 wanhopig op zoek naar nieuwe gebieden om te ontwikkelen om aan de plotselinge sterk groeiende vraag naar woningen en voorzieningen te voldoen Daarom sloeg Complex Projects de handen ineen met het AMS Institute – waar Kees Kaan hoofdonderzoeker is – en de Stad Amsterdam en richtten zij zich in 2020 en 2021 op het thema AMSTERDAM 2050. Door Amsterdam als proeftuin te gebruiken, konden postdoctorale studenten, onderzoekers en docenten de manieren verkennen waarop veranderingen de stad zouden kunnen beïnvloeden en zo bijdragen aan de besluitvorming omtrent de regeneratieplannen voor de periode 2025-2050. Voor meer informatie over het AMS 2050-onderzoek leze u de aan dit onderwerp gewijde publicatie: https://books.bk.tudelft.nl/press/catalog/book/696.

KAAN Architecten levert nog steeds een bijdrage aan de ontwikkeling en opbouw van het nieuwe imago van de stad. Het bureau is recentelijk betrokken geweest bij een scala van projecten, van woongebouwen tot masterplannen, openbare instellingen en internationale vervoersknooppunten. Al deze projecten zijn gesitueerd in de huidige groeipolen en ze hebben KAAN Architecten dan ook inzicht gegeven in de manier waarop de stad zich ontwikkelt. De missie van het bureau is om de hedendaagse Amsterdamse leefomgeving te verbeteren door in de Amsterdamse projecten de kennis van de stad in te zetten om de hoogst mogelijke kwaliteit te bereiken. Met heldere eenvoud dragen ze bij aan een betere toekomst voor Amsterdam.

 

Website by HOAX Amsterdam