Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Benthem Crouwel Architects, 2010

Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), een samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU), had tot 2010 haar onderkomen aan de Louwesweg. Omdat de oudbouw niet meer aan de hedendaagse eisen voldeed en meer samenwerking met het ziekenhuis wenselijk was, werd een nieuwe locatie gevonden naast het VU Ziekenhuis. In het ACTA hebben Benthem Crouwel Architecten de verschillende functies – zorg, onderwijs en onderzoek – op een logistiek heldere manier gecombineerd.

Indeling gebouw
Het gebouw bestaat uit een zeven verdiepingen tellende laagbouw en twee keer zo hoge hoogbouw waarvan de bovenste vijf lagen voor een deel over de laagbouw zijn geschoven. Omdat de laboratoria de minste bezoekersstromen te verwerken krijgen, zijn deze ondergebracht in het hogere volume. In het lagere deel bevinden zich vooral de onderwijs- en zorgfuncties zodat patiënten zo snel mogelijk hun bestemming vinden. De kantoren bevinden zich aan de noordzijde van het gebouw.

Een ander uiterlijk vanuit iedere hoek
De gevels van het gebouw zijn bekleed met glaspanelen met een in zwart-wit gezeefdrukt strepenpatroon waarmee een dynamisch effect wordt bereikt. Het gebouw ziet er vanuit iedere hoek weer anders uit en lijkt met de weersomstandigheden mee te veranderen. De eerste twee verdiepingen zijn open en transparant vormgegeven. De opengewerkte hoek aan de Gustav Mahlerlaan markeert de entreezone. Binnen bevindt zich in de centrale hal een grote informatiebalie met daarnaast een atrium over de volle hoogte van de laagbouw. Vanuit deze ruimte zijn via roltrappen de behandelcentra te bereiken. De ruime hal fungeert als een centraal oriëntatiepunt waaromheen alle functies zijn gegroepeerd. Direct grenzend aan het atrium liggen de behandelplekken in carrousel-vormige objecten. Het bedrijfsrestaurant bevindt zich op de overgang tussen de laag- en hoogbouw, in twee transparante lagen, en biedt een spectaculair uitzicht over de stad.

Website by HOAX Amsterdam