Alternatieve AAP 2024 – Fruittuin van Moerkerken

Met de Alternatieve AAP besteden we aandacht aan de geleefde stad. Welke gebouwen, pleinen of publieke ruimtes vormden het decor voor, waren inzet van, of boden onderdak aan belangrijke gesprekken of gebeurtenissen van/met/in de stad in 2023?

Fruittuin van Moerkerken

Eetbaar openbaar groen voor de buurt
Aangedragen door Stichting van Deyssel Centraal!

Vanuit Fruittuin van Moerkerken verbindt initiatiefnemer Cascoland uiteenlopende maatschappelijke thema’s met elkaar in de Amsterdamse Van Deysselbuurt waar momenteel een veeljarig vernieuwingstraject plaatsvindt. Daar waar je nu fruit plukt was in het verleden een plek van buurtoverlast en bloeiende drugshandel. Vanuit het voorgedragen project wordt gewerkt aan de verbetering van de leefbaarheid door het creëren van openbare ruimte, groen en deelruimtes welke in samenwerking met buurtbewoners, ondernemers en vrijwilligers in (zelf)beheer worden genomen.

Sociale en ecologische duurzaamheid worden gekoppeld aan bewustwording over voedselverspilling, afvalproductie en hergebruik. Projecten als Casconserven – inmaken van overgebleven groente en fruit van Plein 40-45 markt, Biogas Bakkerij – brood gebakken op biogas van oud brood uit de buurt en het Vet!Lab – zeep en kaarsen gemaakt van ingezameld frituurvet. Opbrengsten vloeien terug naar de projecten en de makers om lokaal ondernemerschap te stimuleren.

In 2023 is gestart met een grootschalige uitbreiding van de bestaande Fruittuin met een pluktuin, boomgaard, moest- en speeltuinen – allen ontworpen voor en met de buurtbewoners. Samen naar een eetbare groene buurt.

Over Stichting van Deyssel Centraal!

Stichting Van Deyssel Centraal! werd in 2019 opgericht met als doel ‘Het bevorderen van participatie van bewoners bij buurtactiviteiten in de Van Deysselbuurt in Amsterdam. Sindsdien beheert de stichting o.a. de financiën die Woningstichting Rochdale jaarlijks beschikbaar stelt aan de tuiniers voor onderhoud van de Social Garden en de inkomsten en uitgaven van Casconserven en Vet!Lab, projecten die Cascoland heeft opgezet en begeleidt in de Van Deysselbuurt. De inkomsten uit die laatste twee projecten komen zodoende niet ten goede aan Cascoland, maar direct aan de buurtbewoners die zich op vrijwillige basis daarvoor inzetten.

Website by HOAX Amsterdam