Alternatieve AAP 2024 – Sit-ins op Amsterdam Centraal

Met de Alternatieve AAP besteden we aandacht aan de geleefde stad. Welke gebouwen, pleinen of publieke ruimtes vormden het decor voor, waren inzet van, of boden onderdak aan belangrijke gesprekken of gebeurtenissen van/met/in de stad in 2023?

Sit-ins op Amsterdam Centraal

Protestruimte in de stad opnieuw ontworpen
Aangedragen door Loom - praktijk voor culturele transformatie

“Het afgelopen half jaar hebben Pro-Palestijnse organisaties en netwerken regelmatig sit-ins georganiseerd in de grote hal van Amsterdam Centraal om aandacht te vragen voor de bezetting van Palestina en specifiek de genocide in Gaza, waar regelmatig enkele honderden demonstranten aan deelnamen.

Op het hoogtepunt waren de sit-ins een wekelijks terugkerend ritueel waarbij gevarieerd werd met verschillende terugkerende elementen, van het gezamenlijk herhalen van slogans tot de persoonlijke verhalen van Palestijnse Amsterdammers met familie aldaar. Door het licht disruptieve karakter (reizigers konden te allen tijde het station in en uit, maar moesten vaak om de demonstranten heen lopen) werden de sit-ins een veel besproken fenomeen in de stad en in de media.

Het opnieuw uitdenken van hoe een solidariteitsprotest vorm kan krijgen is een belangrijke ontwikkeling voor de stad, en is geïnspireerd op vergelijkbare protesten in Londen en New York. Waar eenmalige demonstraties op bijvoorbeeld het Museumplein een lange aanloop vergen, verwaaien in de grootsheid van het plein, slechts zelden door de media worden opgepikt en de meeste Amsterdammers ontgaat, zijn de sit-ins een krachtig, nieuw format om door middel van onder andere herhaling, een meer intieme setting en een licht disruptieve insteek een gemeenschappelijke ruimte te creëren voor het uiten van emoties en tevens stadsgenoten te overtuigen van de noodzaak tot solidariteit.

In een tijd waarin de Amsterdamse publieke ruimte steeds verder vercommercialiseert hebben de sit-ins Amsterdam Centraal opnieuw uitgevonden als onderdeel van een gepolitiseerde publieke ruimte in de stad.

Over Loom

Loom is een praktijk voor culturele transformatie. Gedreven door dialoog en verbeelding creëert Loom reflecties, voorstellen, oefeningen en daadwerkelijke alternatieven, die mensen samenbrengen rondom urgente kwesties. Loom ontwikkelt open en experimentele formats die het transformatieve potentieel van mensen en plekken zichtbaar maakt en tot zijn recht laat komen.

Loom is thuis in verschillende gemeenschappen in Amsterdam, Rotterdam en daarbuiten, en koppelt een internationaal netwerk op het gebied van kunst, cultuur, design, publiek beleid, media en erfgoed aan lokale contexten en mondiale vraagstukken. Loom bestaat uit Katía Truijen, Mark Minkjan, Michiel van Iersel, Radna Rumping en René Boer.

Website by HOAX Amsterdam