Blok 11A+B IJburg

BPvF, KCAP Architects&Planners, Loof en van Stigt, Visser Van Aalderen Architecten, 2007

Woningen en wijkzorgcentrum
Het stedenbouwkundig plan voor het Haveneiland (IJburg) bestaat uit een raster van wegen, waterlopen en blokken. Aan de invulling van elk blok werkten meerdere architectenbureaus. Voor Blok 11 maakte KCAP Architects & Planners de stedenbouwkundige opzet en werkte samen met de bureaus Loof en Van Stigt, BPvF en Visser Van Aalderen het programma architectonisch uit.

Een architectonische samenhang
Het plan voor Blok 11 wordt in belangrijke mate bepaald door de gracht die het blok overdwars doorsnijdt, waardoor twee helften ontstaan, die zich vervolgens openen naar het water toe. De invulling van het blok is een reeks aan gebouwclusters waarin woningen, bedrijfsruimtes en zorgvoorzieningen zijn ondergebracht. De ambitie was een grote architectonische samenhang te creƫren waarbinnen de ontwerpen van de verschillende architecten als zelfstandige gebouwen herkenbaar moesten zijn. Dit kon mede gerealiseerd worden door de uitgebreide materiaal- en kleurvoorstellen.

De levendige stadswijk
De gekozen woontypologie is een combinatie van stadshuizen en hofwoningen met als resultaat een blok met stedelijke uitstraling naar buiten toe en een rustige en besloten leefomgeving op het binnenterrein. Behalve woningen huisvest het blok een groot aantal zorgfuncties. In het gevelontwerp is het wijkzorgcentrum herkenbaar gemaakt door het toevoegen van witte vooruitstekende kozijnen en aluminium lijsten. De combinatie van woningen en voorzieningen past in het idee van de plannenmakers om van IJburg meer dan alleen een woonwijk te maken. IJburg wordt, en is al in hoge mate een levendige Amsterdamse stadswijk waar wordt gewoond, gewerkt, gerecreƫerd en gezorgd.

Website by HOAX Amsterdam