Blok 46c

Korth Tielens Architecten, 2012

Woonblok op Haveneiland

Het stedenbouwkundig plan van het Haveneiland (IJburg) bestaat uit een grof gridpatroon dat ingevuld is met rechthoekige bouwblokken. Tussen het woonblok 46a aan de Julius Pergerstraat en het grootschalige IJburgcollege op de hoek van de Pampuslaan, ligt het kleinschaligere blok 46c. De opgave was om een woongebouw te realiseren tussen de bestaande blokken 46a en b en daarmee blok 46 als geheel af te sluiten. Door in het ontwerp de bebouwing ten opzichte van de daarnaast gelegen gebouwen een kwartslag te draaien ontstond boven op de parkeergarage een open ruimte in de vorm van een openbaar plein.

Website by HOAX Amsterdam