Bruggetjes Java-eiland

Guy Rombouts & Monica Droste, Paul Wintermans, 2000

AZart alfabet bruggen

De vier grachtjes die het Java-eiland doorsnijden zijn met zwarte, smeedijzeren bruggetjes over te steken.

In totaal zijn er negen bruggetjes, ontworpen door de Belgische kunstenaars Guy Rombouts en Monica Droste. In hun werk doen zij de grens tussen kunst en taal vervagen. In de bruggetjes komt dit tot uiting in een zogenaamd vormalfabet, het AZart. Hiermee wilden de kunstenaars de relatie tussen alfabet en zichtbare werkelijkheid herstellen. Zij hebben vormen geïdentificeerd met letters, waardoor de bruggetjes als geheel een woord vormen. Het bruggetje aan de zuidzijde van de Brantasgracht verbeeldt bijvoorbeeld wetenschap. Geen brug is hierdoor hetzelfde. Wie geen weet heeft van het alfabet, zal de taal echter nooit kunnen ontcijferen. Voor de typische voetganger zonder weet van de diepere gedachte zullen de bruggetjes dan ook vooral frivool aandoen.

Het contrast

De gedecoreerde bruggetjes vormen een groot contrast met de massieve, stenen bruggen van Paul Wintermans aan de noordzijde van het eiland, waar het gemotoriseerd verkeer gebruik van maakt. Toch is Wintermans ook verantwoordelijk voor de conversie van het artistieke ontwerp van Rombouts en Droste naar een architectonische constructie.

Website by HOAX Amsterdam