Brugwachtershuisje Beltbrug

Piet Kramer, 1933

Uitzondering binnen Kramers oeuvre 

Het Beltbrughuisje is in 1933 gebouwd naar ontwerp van Piet Kramer, maar vormt een uitzondering binnen zijn oeuvre. Typerend voor dit brugwachtershuisje is het metselwerk van geel baksteen, gelardeerd met blokjes natuursteen. Bovendien heeft dit huisje een plat dak, terwijl Kramer bij zijn andere brughuisjes juist experimenteerde met grillige, fantasievolle dakvormen. Voor dit huisje tekende hij reeds vanaf de eerste ontwerpen een plat dakvlak. Hij wilde hiermee aansluiten bij de architectuur van de nabijgelegen wijk Landlust. Anno 2021 wordt het brugwachtershuisje verhuurd als hotelkamer door SWEETS hotel. 

Licht, lucht en ruimte
De wijk Landlust wordt in het begin van de jaren dertig gebouwd volgens de principes van het Nieuwe Bouwen: de open verkaveling moet zorgen voor licht, lucht en ruimte. Het loopt daarmee vooruit op het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam van Cornelis van Eesteren, dat in 1935 door de gemeenteraad wordt aangenomen. Cornelis van Eesteren en Piet Kramer waren zowel in theoretisch opzicht als qua vormgeving tegenpolen, maar met het ontwerp van het Beltbrughuisje kwam Kramer Van Eesteren tegemoet.  

Lieke Haan 

Website by HOAX Amsterdam