Buyskade

Van der Waals/Zeinstra architekten, 1998

Wonen en werken onder één dak

Het combineren van wonen en werken, functies die in dit gebied (de Staatsliedenbuurt) van oudsher samengaan, vormt het uitgangspunt van dit uit twee complexen bestaande project. Het zogenoemde Buyskade I en Buyskade II zijn in 1998 opgeleverd, Buyskade III volgt in 2003. Buyskade I is gesitueerd langs de Kostverlorenvaart en bestaat uit drie hoge, slanke, met donkere baksteen beklede gebouwen. Hierin bevinden zich vrije-sector koopwoningen en sociale huurwoningen. Aan de straatkant springen glazen trappenhuizen op stalen kolommen naar voren. Opvallend zijn de tussen de torens gesitueerde houten woningen met lessenaardaken. In deze woningen en in de terugliggende onderbouw van de torens zijn werkruimten gecreëerd. Deze hebben een hoge verdiepingshoogte en een glazen gevel zodat veel licht kan binnentreden. Een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp is de mogelijke uitwisselbaarheid van woon- en werkbestemming. Op deze manier kunnen kantoren gebruikt worden als woning en vice versa.

Een dorpse sfeer
Achter het project aan de Kostverlorenvaart bevindt zich Buyskade II, een U-vormig wooncomplex dat de overgang vormt van de gesloten bouwblokken in de buurt naar de meer open verkaveling langs de kade. Dit complex omsluit een collectieve binnentuin met bomen en speelvoorzieningen. De houten puien aan het binnenterrein en de laagbouw aan de noordkant geven dit terrein een dorps karakter. In een deel van het complex liggen op de begane grond werkruimten die indien gewenst gekoppeld kunnen worden aan bovenliggende woningen.

De nieuwste toevoeging
Buyskade III is de laatste toevoeging van de Buyskadecluster en wordt opgeleverd in 2003. Het project ligt gesitueerd aan de Buyskade en bestaat uit twee woontorens met daartussen woningen met de inmiddels bekende lessenaarsdaken. Op de begane grond van deze woningen is tevens weer een mix van wonen en werken te vinden.

Tekst: Lieke Haan

Website by HOAX Amsterdam