Crossover

Team V Architectuur, 2023

Op de Zuidas worden steeds meer woningen toegevoegd aan het kantorengebied. Crossover, op de kruising van Ring A10 en de Europaboulevard, omvat zowel woon- als werkfuncties. Op de begane grond bevinden zich koopwoningen voor starters, een restaurant en twee bedrijfsruimtes. Op de hoger gelegen verdiepingen zijn kantoren en sociale woningbouw voor jongeren, studenten en statushouders gerealiseerd. Voor Team V Architectuur was de uitdaging om diverse functies, de complexe omgeving en mensen van verschillende achtergronden samen te brengen in een levendige en duurzame omgeving.

Nougatkleurige bakstenen

Crossover heeft vele gezichten. Langs de A10 is de gevel van het gebouw geluids- en luchtdicht. Aan de kant van de Europaboulevard bevindt zich hoogbouw met kantoren. Aan de woonstraat heeft het gebouw een kleinschalige uitstraling. Het verbindende element in de verschillende aanzichten is het opvallende patroon van nougatkleurige bakstenen. De dichtheid en invulling van dit patroon verschilt, afhankelijk van de functie en omgeving.

Een sociaal woonconcept

Het woongedeelte, genaamd ‘Startblok’, bestaat uit 120 startersappartementen en tien koopwoningen. De woningen hebben geluid- en luchtdichte voordeuren aan de noordkant en liggen aan open galerijen rond rustige, groene binnenhoven. Het is een sociaal woonconcept waar jonge Amsterdammers en statushouders samenleven. Bewoners hebben toegang tot drie dakterrassen en zes thematische ontmoetingsruimtes. Alle functies delen dezelfde lobby, die verbonden is met het restaurant. Elke kantoorverdieping heeft een eigen dakterras.

 

Groene daktuinen

In de gevelbekleding is gebruik gemaakt van bakstenen strips die zijn gemaakt van bouwafval. Een groot deel van het gebouw kan worden gedemonteerd. Crossover is ontworpen met oog voor duurzaamheid, waarbij alle installaties van binnen zijn geplaatst, zodat het dakoppervlak beschikbaar is gebleven voor groene daktuinen met wateropvang.

Website by HOAX Amsterdam