Crystal Court

TANGRAM, 2008

Op een hybride locatie tussen een desolate parkeerplaats, behorend bij het winkelcentrum Gelderlandplein, en het Gijsbrecht van Aemstelpark bestond de mogelijkheid woningbouw te realiseren. Een belangrijke stedenbouwkundige eis was het behoud van het doorzicht van de wijk naar het park. Omdat werd aangenomen dat de gunstige ligging ten opzichte van zowel winkel- als groenvoorzieningen een kapitaalkrachtige populatie zou aantrekken, was er aanleiding om hier duurdere woningen te bouwen.

Blikvanger
Gerealiseerd is een complex van 36 appartementen, bestaande uit vier volumes die met een minimale voet op de grond staan en naar boven toe groter worden. Deze constructie heeft overstekken tot zeven meter opgeleverd. De vier volumes, die een lichtgewicht houten gevelafwerking hebben, zijn ten bate van de stabiliteit onderling gekoppeld. Blikvanger is de gemeenschappelijke hal die overdekt en afgeschermd is met glas. In de continue ruimte van de ‘kas’ die zo is gecreëerd hebben entreepartijen, privé-terrassen en een collectieve tuin een plek gekregen. Het water in het park loopt tot aan en zelfs tot in het gebouw en is daar onder andere ingezet voor het creëren van privacy. Het hoge atrium is voorzien van een rook- en warmte-installatie.

Grote glaspartijen
De rangschikking en ontsluiting van de appartementen is ingenieus en avontuurlijk. De royale appartementen zijn geschakeld en gestapeld, hebben uiteenlopende indelingen en vrij in te richten plattegronden. Het merendeel heeft grote glaspartijen en ruime terrassen. Het atrium en een groot deel van de woningen zijn nadrukkelijk georiënteerd op het park en daarmee op de zon.

Website by HOAX Amsterdam