Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef

Hans van Heeswijk Architecten, 2004

Woningen op het dak
Dit combinatiegebouw in Ganzenhoef herbergt een ROC (Regionaal Opleidings Centrum), verschillende culturele en maatschappelijke organisaties en algemene voorzieningen. Boven op de publieke- en onderwijsfuncties zijn 23 woningen gerealiseerd. Vanwege de compacte opeenstapeling van de uiteenlopende functies geldt het gebouw als een voorbeeldproject op het gebied van de optimalisering van grondgebruik.

De plek waar het gebouw zich opent
Het gebouw vormt een stedelijke wand langs de Bijlmerdreef en sluit aan de zuidzijde aan op de omsloten, groene hof van Grubbehoeve. Het hart van het gebouw is een overdekt openbaar plein. Behalve allerlei alledaagse activiteiten kunnen hier ook manifestaties en tentoonstellingen plaatsvinden. Zowel in stedenbouwkundig als in functioneel opzicht is het atrium de plek waar het gebouw zich opent: de transparantie verleidt passanten om deel te nemen aan wat er binnen gebeurd. Het interieur is te beschouwen als een voortzetting van de openbare ruimte.

Daglicht door vide met daklicht
De woningen in de bovenste lagen van het complex worden ontsloten met een galerij aan de binnenzijde van het blok. De galerij ligt op het niveau van het atriumdak. De woningen zijn diep, maar dankzij inpandige buitenruimtes en daklichten komt er daglicht in het hart van de woning. Behalve patiowoningen en woningen met loggia’s zijn ook enkele maisonnettes in het gebouw opgenomen. Deze zijn georganiseerd rondom een vide met een daklicht, waardoor ook in dit geval het daglicht tot diep in de woning kan doordringen.

Website by HOAX Amsterdam