Daklozenopvang A. de Komplein

Atelier Kempe Thill, 2012

Hotel voor drugsverslaafden
De opvang aan het Anton de Komplein biedt drugsverslaafden appartementen voor een langer of korter verblijf aan. HVO-Querido is een maatschappelijke opvang waar men mensen met een langdurige verslavingsproblematiek binnen een vastgestelde periode tracht te begeleiden naar een zelfstandige vorm van wonen. Vanuit de organisatie zijn er voorzieningen en worden programma’s voor de bewoners en cliënten van buitenaf georganiseerd. Ook vinden er trainingen en werkprogramma’s plaats. In 2007 krijgt Atelier Kempe Thill een aanvraag voor het ontwerpen van een verblijfplek voor drugsverslaafden tussen het Anton Komplein en het Nelson Mandelapark. De opvang moet goed in de stedelijke context passen en geen overlast in de wijk veroorzaken. Voor de architecten is dat een interessante uitdaging die resulteert in een gebouw met een geborgen uiterlijk dat wegvalt in de parkachtige omgeving.

Groen vierkant
Het gebouw is als een vierkant vormgegeven en opgebouwd uit vier gestapelde ringen, elk met een ander programma. Door het gebouw te organiseren langs de randen van de kavel is het gelukt zo veel mogelijk daglicht te benutten. In het centrum van deze ringen is om dezelfde reden een ruimte-uitsparing gemaakt. Dit atrium vormt het centrum van het gebouw en wordt gebruikt voor diverse activiteiten. Door het verlagen van de vloer wordt de ruimtelijkheid in het atrium vergroot. Vanuit dit atrium is er visueel contact met de gangen op de verdiepingen waar de appartementen zijn gesitueerd. De leefruimtes omvatten vijfentwintig vierkante meter per persoon. Een groot daklicht voorziet het hart van het gebouw van daglicht. Op de derde verdieping is op het atrium een intiem dakterras geplaatst dat de vorm heeft van een introvert hof.

Tijdelijke functie
De opvang wordt tijdelijk door HVO-Querido gehuurd voor een periode van tien jaar.
Het is nog onduidelijk of het gebouw na 2022 nog in gebruik zal zijn als hotel voor drugsverslaafden of dat het gebruikt zal worden voor andere doeleinden. Om deze verandering van functie mogelijk te maken hebben de architecten het gebouw zo neutraal mogelijk ontworpen. Het gebouw heeft een frameconstructie waarin de technische installaties verwerkt zijn. Hierdoor kan de structuur van het gebouw gemakkelijk aangepast worden aan een nieuwe gebruiker.

 

Tekst: Fieke de Groot

Website by HOAX Amsterdam