De Kandelaar

Ria Smit architecten, 2007

Religieverzamelgebouw

De Kandelaar is een verzamelgebouw voor verschillende religieuze instellingen, dat in verbinding staat met de flat Grubbehoeve. Het gebouw biedt plek aan de verschillende religieuze culturen van Amsterdam Zuidoost en is uniek in Nederland. Er zijn vijf kerkzalen, die in totaal plaats bieden aan negenhonderd gelovigen. Ook biedt De Kandelaar ruimte aan een aantal zogenaamde zelforganisaties, een kinderdagopvang en een Turks restaurant.

Parkeerplaatsen als kerkgebouwen
De Nederlandse samenleving seculariseerde snel in het laatste kwart van de twintigste eeuw. Kerken liepen leeg en de noodzaak om nieuwe kerkgebouwen te bouwen was er niet. Voor de nieuwbouwwijken betekende dit, dat er helemaal geen religieuze instellingen kwamen. De Bijlmermeer echter is een nieuwbouwwijk waar andere regels gelden. Door de aanwezigheid van veel verschillende cultureel religieuze groeperingen was er een grote vraag naar ruimtes voor religieuze diensten. Door het gebrek aan kerken werden hiervoor jarenlang lege parkeergarages en woonflats gebruikt. Om aan de vraag van de woongemeenschap te kunnen voldoen, besloot Stadsdeel Zuidoost in samenwerking met woonstichting Rochdale en ontwikkelaar Delta Forte tot de bouw van een religie-verzamelgebouw.

Drie delen
Het nieuw te realiseren gebouw moest tevens een stedenbouwkundige verbinding vormen tussen de flat Grubbehoeve en de vernieuwde stadsstraat, de Bijlmerdreef. Ria Smit architecten kreeg de opdracht en maakte een gebouw van rode baksteen met gekleurde ramen. Deze ramen verwijzen naar de oude glas-in-loodramen die zo kenmerkend zijn voor kerken. De verbinding van de Bijlmerdreef met de flat Grubbehoeve wordt gerealiseerd in drie delen. Het eerste deel is een metalen tussenstuk tussen de flat en De Kandelaar. Daar bevinden zich de verschillende kantoren van de religieuze instellingen. Eraan vast ligt een langwerpig deel met een golvend dak. Dit is het kerkgedeelte van het het gebouw. Onder elke golftop bevindt zich een kerkzaal. De naastgelegen woontoren, die net zo hoog is als het winkelcentrum Ganzenpoort, vormt de verbinding met de stadsstraat en de omliggende bebouwing. Op de begane grond aan de straatkant ligt het restaurant en aan de parkkant van het gebouw is de kinderdagopvang gesitueerd.

Website by HOAX Amsterdam