De Keyzer

FRANTZEN et al., 2011

Dubbeltjespanden

Ruim honderd jaar lang werd het begin van de Czaar Peter- en de Blankenstraat gekenmerkt door de zogenaamde ‘Dubbeltjespanden’. Sloop van deze panden bood de ruimte voor een groot woonblok dat aan de ene kant beantwoordt aan de eisen van deze tijd, en aan de andere kant in hoge mate geïnspireerd is op de esthetiek van negentiende-eeuwse bebouwing in deze buurt.

Tijdloze monumentaliteit

Zo heeft ‘De Keyzer’ de vorm van een traditioneel woonblok doordat het zeer precies de rooilijnen van het vroegere blok volgt, waardoor een grote mate van eenheid is ontstaan. Binnen die expressie van de grote maat zorgen de detaillering, het reliëf in de gevel en de ritmiek van de erkers die de verschillende dakterrassen van elkaar scheiden ervoor dat de individuele woningen goed te onderscheiden zijn. Ook het gebruik van rode bakstenen, opgenomen in geprefabriceerde baksteen-betonelementen, refereert aan de vroegere bebouwing. Een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe situatie is de uitbundige lichtinval in de woningen. Grote raampartijen, in combinatie met diepe penanten, hebben tot gevolg dat het solide bouwwerk op veel punten een transparante indruk maakt. Aan dat laatste dragen ook de lichthoven in het hart van het blok bij; lichthoven die, gedecoreerd met de muurankers die ooit de gevels van het negentiende-eeuwse blok droegen,  tevens een prettig gevoel van luxe aandragen. Ook daarin is het blok oud en nieuw tegelijk, modern maar met een monumentale uitstraling.

Website by HOAX Amsterdam