De Kolk

Van Berkel & Bos Architectuur, 1996

Nieuwbouw in Middeleeuws stratenpatroon
Het project De Kolk ligt middenin het oude centrum van Amsterdam dat nog een Middeleeuws stratenpatroon kent. De opdracht voor nieuwbouw op deze historische locatie was complex: het te realiseren programma omvat winkels, horeca, een hotel, kantoorruimten, woningen en een ondergrondse parkeergarage. Daarbij werd als eis gesteld dat het bestaande stratenpatroon bewaard moest blijven.

Multifunctionaliteit
De architecten ontwierpen een complex verdeeld over drie bouwblokken gescheiden door de bestaande stegen. Het eerste blok is een kantoorgebouw in de scherpe punt tussen de Nieuwezijds Kolk en de Nieuwezijds Voorburgwal. De andere twee blokken hebben winkels en de horeca op de begane grond en de eerste verdieping. Deze functies worden ontsloten via een entree aan de Nieuwendijk. Boven de winkels ligt het hotel. De woningen (deels nieuwbouw en deels renovatie) liggen aan de randen van het blok en boven de winkels. De verschillende functies binnen het complex worden in de gevels tot uiting gebracht door ze alle een eigen uitstraling te geven.

Aansluiting op historische omgeving
Om te kunnen aansluiten op de historische omgeving zijn aspecten van gevels in de omgeving overgenomen, zoals de sterk verticale geleding en de visuele scheiding tussen begane grond en bovenbouw. De gevels bestaan uit prefab beton, diverse kleuren baksteen in verticaal tegelverband, hout en verscheidene tinten gelijmd glas.

Website by HOAX Amsterdam