De Loswal

UN Studio, 2005

Toegangspoort
Het stedenbouwkundig plan voor twee locaties aan de Zeeburgerdijk, ter weerszijden van een brug over het lozingskanaal, bepaalde dat op beide plekken appartementencomplexen zouden moeten komen die dan samen een soort toegangspoort tot het achterliggende gebied vormen. Het gebouw aan de westzijde van de brug (Cruise Inn) is door Claus en Kaan ontworpen, het gebouw aan de oostzijde (Loswal) door UN Studio.

Het poorteffect
Loswal is een vier lagen tellend langwerpig volume dat in de lengte langs de kade is geplaatst. Direct naast het bruggenhoofd is het volume acht lagen hoog. Deze ‘toren’ zorgt samen met het hoge volume van de Cruise Inn voor het gewenste poorteffect. Het gebouw staat op een plint waarin zich behalve de entree, vijf bedrijfsruimten en een transparant bergingenblok bevinden. In de toren zijn per laag steeds twee of vier appartementen aan een centraal trappenhuis met lift gekoppeld. Het liggende volume bevat maisonnettewoningen die van binnenuit zijn ontsloten via een corridor.

Zonnekleppen
Om voldoende daglicht in de smalle en diepe woningen te laten toetreden, zijn de gevels aan de noord- en zuidkant volledig van glas. Aan de zuidkant dienen loggia’s als buitenruimten. De verschillende woonlagen worden gescheiden door prefab betonranden die ter plaatse van de toren uitkragen tot balkondiepte. De zo ontstane ‘zonnekleppen’ versterken het horizontale karakter van het gebouw.

Website by HOAX Amsterdam