De Nieuwe Stad

Lafour en Wijk Architectenbureau, 1993

Kerk voor vijf kerkgenootschappen
In de hoek van Groesbeekdreef en Bijlmerdreef staat kerkcentrum De Nieuwe Stad. Architectenbureau Lafour en Wijk krijgt de opdracht om een ontmoetingsplaats te ontwerpen voor vijf verschillende kerkgenootschappen in Amsterdam Zuidoost. De opgave omvat een gebouw met twee kerkzalen (voor tweehonderd en driehonderd bezoekers), een ontmoetingsruimte en kantoor- en dienstenruimten. Op deze manier kunnen er twee diensten tegelijkertijd gehouden worden terwijl er ook ruimte is voor het volgen van lessen en cursussen. De naam ‘De Nieuwe Stad’ refereert aan een hoofdstuk uit het Bijbelboek Openbaring.

Ontwerp aansluitend op tradities
Het uiteindelijke ontwerp bestaat uit drie elementen: een L-vormige diensten- en vergadervleugel, twee kerkzalen in een waaiervormig deel onder een gebogen dak en een ovaal binnenplein dat deze twee delen verbindt. Het binnenplein, begrensd door een rij kolommen, doet dienst als ontmoetingsruimte. Het interieur van de ruimte is aangepast op de tradities van de gemeenschap die de ruimte in gebruik zal gaan nemen. Zo is het interieur van de kleine kerkzaal overwegend wit van kleur, passend bij de traditie van de Evangelische Broedergemeente en de Lutherse gemeente. De grote kerkzaal is bij opening bestemd voor de Rooms Katholieke -, de Hervormde – en de Gereformeerde gemeente. Het interieur van deze ruimte is kleuriger en voorzien van een kapel naast de ingang. Omdat diverse kerkgenootschappen van de ruimten gebruik gaan maken, is gekozen voor het achterwege laten van iedere religieuze symboliek. De lichtinval is een belangrijke factor in de vormgeving. Via het iets opgetilde, hellende dak kan overal licht van bovenaf invallen. In de kerkruimten valt strijklicht door de verticale raamstroken in de – als schubben geplaatste – betonnen panelen van de buitenmuren.

Lieke Haan

Website by HOAX Amsterdam